Category: Normative electrice

0

I7-2011 – Instalatii electrice. Domeniul de aplicare

Prezentul normativ se aplică la proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indiferent forma de proprietate, spre exemplu: clădirilor civile; clădirilor industriale – de producție și/sau depozitare; clădirilor mixte (civile și industriale –...

0

Măsurarea rezistivității solului

Proiectarea de noi sisteme de legare la pământ trebuie să se ia în considerare condiţiile locale de teren. Cel mai important parametru este rezistivitatea solului. O rezistivitatea mai redusă a solurilor înseamnă o modalitate...