I7-2011 – Instalatii electrice. Domeniul de aplicare

Prezentul normativ se aplică la proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indiferent forma de proprietate, spre exemplu:

 • clădirilor civile;
 • clădirilor industriale – de producție și/sau depozitare;
 • clădirilor mixte (civile și industriale – de producție și/sau depozitare, înglobate în același
  volum construit);
 • clădirilor cu fucțiuni agroindustriale și agrozootehnice;
 • clădirilor prefabricate;
 • clădirilor aferente porturilor de ambarcațiuni;
 • instalații electrice pentru iluminatul exterior și similare aferente clădirilor;
 • localurilor medicale;
 • instalațiilor fotoelectrice aferente clădirilor;
 • grupurilor generatoare de joasa tensiune;
 • instalațiilor consumatorului situate în exteriorul clădirii;
 • lucrărilor de reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de
  destinație sau de reparare;
 • echipamentelor electrice amplasate în medii cu risc de explozie, la care se aplică
  obligatoriul și prevederile din NP-099-04.

Prin „instalații electrice aferente construcțiilor”, conform prevederilor Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare, se înțeleg toate echipamentele electrice care asigură utilitățile necesare funcționării construcțiilor, situate in interiorul limitei de proprietate, de la branșament/racord (inclusiv) la utilizatori, indiferent dacă acestea sunt sau nu incorporate în construcție.

Termenii “întreprinderi” și “instituții” se referă la teren și la toate dependințele, inclusiv clădirile care le aparțin.

 • Tensiunile alternative nominale sunt până la 1000 V inclusiv.
 • Tensiunile continuu nominale sunt până la 1000 V inclusiv.
 • Frecvențele care au fost luate în considerare sunt: 50 Hz, 60 Hz úi 400 Hz. Nu este exclusă
  utilizarea și a altor frecvențe pentru scopuri speciale.

Prevederile prezentului normativ nu se aplică:

 • instalațiilor tehnologice, ca instalații electrice pe utilaj;
 • instalațiilor electrice din mine și cariere;
 • echipamentelor electrice de pe mijloacele de transport (autovehicule, aeronave, tramvaie);
 • depozitelor de materiale pirotehnice și/sau explozive;
 • sistemelor de producere și transport a energiei electrice (de medie și înaltă tensiune);
 • împrejmuirilor electrice;
 • echipamentelor de reducere a interferențelor radio, cu excepția celor ce afectează securitatea instalațiilor;
 • echipamentelor electrice de tracțiune (inclusiv echipamentul rulant și de semnalizare);
 • instalațiilor electrice de la bordul navelor și al platformelor marine, fixe și mobile.

La proiectarea/verificarea și execuția instalațiilor electrice trebuie să se respecte prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, referitoare la cerințele esențiale de calitate:

 • rezistență mecanică și stabilitate;
 • securitate la incendiu;
 • igienă sănătate și mediu;
 • siguranță în exploatare;
 • protecția împotriva zgomotului;
 • economie de energie și izolație termică

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.