GHID de măsurare a instalaților de legare la pământ

Contine:

 1. Tipuri de instalații de legare la pamânt,
 2. Efectul curenților de dispersie,
 3. Efectul electrozilor auxiliari,
 4. Efectul umidității solului.

Contine:

 1. Sursa și tipurile de daune provocate structurilor.
 2. Măsuri de protecție.
 3. Nivele de protecție la trăznet (NPT).
 4. Zone de protecție la trăznet (ZPT).
 5. Protecția structurilor.
 6. Protecția pentru reducerea daunelor fizice și protejarea vieții.
 7. Protecția pentru reducerea defectelor sistemelor interne.
 8. Supratensiuni cauzate de lovituri de trăsnet în diferite puncte de impact.
 9. Supratensiuni cauzate de lovituri de trăsnet în structură.
 10. Supratensiuni datorită efectelor de inducţie.
 11. Întreținerea sistemelor de protecție la efectele inductive.
 12. Verificarea SPT (sistemului de protecție la trăznet).
 13. Etapele inspecției SPT Intervalele între verificările SPT
 14. Procedura de verificare a SPT Verificării și teste ale SPT Documentele verificării.

Contine:

 1. Metoda de măsurare cu 2 țăruși (2p) – măsurarea continuității și legaturilor instalaților de echipotențial.
 2. Metoda de măsurare cu 2 țăruși (2p)– măsurarea rezistenței instalației de legare la pamânt.
 3. Metoda de măsurare cu 3țăruși (3p) (cădere de potențial)
 4. Metoda de măsurare cu 4 țăruși (4p)
 5. Metoda de măsurare cu 3 țăruși și un clește de curent
 6. Metoda de măsurare cu doi clești de curent .
 7. Măsurătorile privind legarea la pământ a instalației de protecţie la trăsnet.
 8. Măsurarea rezistenței instaleției de împămîntare prin metoda impulsului

Măsurarea rezistivității solului