Test grila online autorizare electrician ANRE – Legislatie 50 intrebari

Test grila online pentru examenul de autorizare electrician ANRE. Contine intrebari din capitolul legislatie de pe site-ul ANRE date la sesiunile anterioare.

Fiecare intrebare are un singur raspuns corect.

0%

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), reglementare ce este parte constitutivă a legislaţiei secundare, este aprobat:

Correct! Wrong!

Scopul "Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie" este:

Correct! Wrong!

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

Correct! Wrong!

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

Correct! Wrong!

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie reglementează activitatea operatorilor de distribuţie:

Correct! Wrong!

Atribuţiile principale ale operatorilor de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), sunt:

Correct! Wrong!

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) este administrat de:

Correct! Wrong!

Serviciul de distribuţie a energiei electrice este un serviciu public:

Correct! Wrong!

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie se numără şi următoarele activităţi:

Correct! Wrong!

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie, precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se numără şi următoarele activităţi:

Correct! Wrong!

Responsabilităţile operatorului de distribuţie precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) includ:

Correct! Wrong!

Printre responsabilităţile şi obligaţiile operatorului de distribuţie precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) sunt incluse:

Correct! Wrong!

Printre obligaţiile operatorului de distribuţie precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) sunt incluse:

Correct! Wrong!

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Correct! Wrong!

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie se aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie care:

Correct! Wrong!

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică în condiţii de:

Correct! Wrong!

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică:

Correct! Wrong!

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice defineşte indicatorii de performanţă generali ai serviciului, care sunt în număr de:

Correct! Wrong!

Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) este de:

Correct! Wrong!

Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) este de:

Correct! Wrong!

Termenul standard a pentru încheierea contractului pentru serviciul de distribuţia energiei electrice între un operator de distribuţie si un utilizator este de:

Correct! Wrong!

Operatorul de distribuţie asigură sosirea echipei de intervenţie în mediul rural în maximum:

Correct! Wrong!

Termenul minim de anunţare a consumatorilor privind întreruperea necesară pentru lucrări planificate de exploatare şi mentenanţă este:

Correct! Wrong!

În punctele de delimitare distribuitor/ consumator, limitele în care trebuie să se încadreze tensiunea, în 95% din săptămână, sunt:

Correct! Wrong!

Termenul standard pentru răspuns la reclamaţii privind nivelul tensiunii este de:

Correct! Wrong!

Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă la sesizările efectuate de utilizatorii reţelelor de distribuţie:

Correct! Wrong!

Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă la sesizările efectuate de utilizatorii reţelelor de distribuţie:

Correct! Wrong!

Planificarea dezvoltării reţelelor electrice de distribuţie se face pe baza unui studiu de dezvoltare în perspectivă, pe o durată medie de:

Correct! Wrong!

Planificarea dezvoltării reţelelor electrice de distribuţie se face pe baza unui studiu de dezvoltare în perspectivă pe o durată maximă de:

Correct! Wrong!

Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), are la bază ca date de intrare:

Correct! Wrong!

În 100% din săptămână frecvenţa trebuie să se încadreze în banda:

Correct! Wrong!

Planificare dezvoltării şi modernizării reţelelor electrice de distribuţie se face de către:

Correct! Wrong!

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

Correct! Wrong!

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

Correct! Wrong!

Fişa de soluţie este elaborată de:

Correct! Wrong!

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

Correct! Wrong!