Test grila online autorizare electrician ANRE – Electrotehnica Grad II A+B. 50 – 100 intrebari

Test grila online pentru examenul de autorizare electrician ANRE. Contine intrebari din categoria Electrotehnica Grad II A+B de pe site-ul ANRE date la sesiunile anterioare.

Fiecare intrebare are un singur raspuns corect.

0%

Valoarea intensităţii câmpului electric produs de o sarcină electrică la distanţa r este:

Correct! Wrong!

Regulatorul automat de tensiune (RAT) asigurã:

Correct! Wrong!

Într-o schemă cu 1,5 întreruptoare pe circuit:

Correct! Wrong!

Rezistivitatea unui conductor electric depinde de:

Correct! Wrong!

În tubul de porţelan al unei siguranţe de înalta tensiune, nisipul are rolul:

Correct! Wrong!

Care dintre schemele alăturate permite obţinerea a două circuite de cuplă longitudinală?

Correct! Wrong!

Miezul magnetic al rotorului unei maşini electrice asincrone se realizează din tole pentru:

Correct! Wrong!

Într-o staţie cu două sisteme de bare colectoare, cupla transversală:

Correct! Wrong!

În posturi de transformare se folosesc transformatoare răcite cu lichide neinflamabile atunci când:

Correct! Wrong!

Energia electromagnetică produsă de curentul i care parcurge un circuit care conţine o inductanţă L este egală cu:

Correct! Wrong!

Pierderile de putere activã si reactivã pe o linie electricã, la aceeaşi putere aparentã vehiculatã, sunt invers proporţionale cu:

Correct! Wrong!

Un întreruptor debroşabil asigură:

Correct! Wrong!

Potenţialul electrostatic în punctul M este :

Correct! Wrong!

Utilizarea întreruptorului debroşabil:

Correct! Wrong!

Relaţia între curenţii de linie si de fazã în sisteme cu generatoare si receptoare conectate în triunghi este:

Correct! Wrong!

Ce posibilităţi de limitare a curenţilor de scurtcirciut sunt de preferat pentru schema de mai jos ?

Correct! Wrong!

În cazul scăderii sau întreruperii tensiunii de alimentare, motoarele asincrone se pot opri, iar la restabilirea tensiunii:

Correct! Wrong!

Pierderile de putere într-o linie electrică prin care se transportă o putere activă P la un factor de putere = 0,9, faţă de cazul când se transportă aceeaşi putere la un factor de putere = 0,8 sunt:

Correct! Wrong!

Transformatoarele de măsurare a curenţilor se construiesc pentru curenţi secundari de:

Correct! Wrong!

Efectul pelicular al curentului este utilizat în:

Correct! Wrong!

Într-un circuit R-L serie de curent alternativ, tensiunea la bornele rezistorului este de 100 V, iar tensiunea la bornele bobinei este de 70 V. Tensiunea la bornele circuitului R-L este:

Correct! Wrong!

Cele mai des utilizate pentru serviciile interne ale centralelor electrice sunt:

Correct! Wrong!

Componenta simetrică directă produce, în cazul unui motor electric:

Correct! Wrong!

Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unei bobine este:

Correct! Wrong!

Rezistenta echivalenta a trei rezistoare, având fiecare rezistenta de 2 ohm, montate în serie este:

Correct! Wrong!

Forţa electrodinamică exercitată între două conductoare filiforme, paralele, lungi, aflate la distanţa r, străbătute de câte un curent:

Correct! Wrong!

Pe schema de mai jos sunt aparate în plus ?

Correct! Wrong!

Frecvenţa unei mărimi periodice este inversul:

Correct! Wrong!

La deconectarea unui circuit de linie se recomandă următoarea ordine a manevrelor:

Correct! Wrong!

Transformatoarele de măsură se folosesc

Correct! Wrong!

Împărţirea fiecărei faze a unei instalaţii capsulate într-un anumit număr de compartimente atrage după sine:

Correct! Wrong!

O linie electrică lungă funcţionând în scurtcircuit:

Correct! Wrong!

Curentul electric generat prin deplasarea cu viteza v a unui corp încărcat cu o sarcină electrică se numeşte:

Correct! Wrong!

Transformatoarele de măsurare de tensiune:

Correct! Wrong!

Intr-un tor (solenoid de formă circulară bobinat), energia magnetică produsă de un curent care străbate bobinajul torului este localizată:

Correct! Wrong!

Într-o schemă de conexiuni bara şi cupla de ocolire servesc la:

Correct! Wrong!

Bobinele de stingere din staţiile electrice de transformare sunt echipamente pentru:

Correct! Wrong!

Raportul nominal de transformare al unui transformator de putere este:

Correct! Wrong!

Curentul care circula printr-un circuit de curent alternativ, având rezistenta r=3 Ω, reactanţa x= 4 Ω si la bornele căruia se aplica o tensiune de 220 V este:

Correct! Wrong!