Instalaţii electrice de joasă tensiune

Specialist (inginer) în domeniul electric (de joasă tensiune) şi electronic.

Realizez următoarele servicii sau lucrări în domeniul electric / electronic la nivelul corespunzător standardelor internaţionale.

Instalaţie electrică casă

Dacă vă construiți o casă, aveți în vedere faptul că instalația electrică pe care o faceți, este pentru foarte mult timp și ea trebuie realizată astfel încât să vă ofere tot confortul și siguranța de care aveți nevoie acum sau în viitor.

Eu vă pot oferi următoarele:

 • Trasarea și executarea cablajelor instalației electrice interioare conform cerințelor beneficiarului și normelor în vigoare
 • Executarea legăturilor electrice în dozele de legătură, montat doze de aparat
 • Montarea tablourilor electrice și probarea instalației
 • Executarea prizei de împământare
 • Montarea conductorilor și cablurilor electrici, reguli generale de instalare :

Amplasarea conductorilor pe elemente de construcție se realizează astfel încât să asigure posibilitatea de deconectare a cablurilor prin intermediul dozelor de aparat sau ramificație:

 • Pe podea sau tavan, utilizând cea mai scurtă distanță urmărind un traseu liniar și rectangular al cablurilor
 • Pe perete vertical sau orizontal.Cele verticale se pot instala în apropierea colțurilor sau la 10-15 cm de canalul ușii. Cele orizontale pot trece la 30 cm în jos față de mijlocul peretelui
 • De la doză la doză deasupra podelei, la 30 cm , în partea inferioară a peretelui

Amplasarea dozelor pentru aparate :

 • În bucătărie se vor amplasa în partea superioară ,la aproximativ 105 cm înălțime de la podea
 • În camere se vor amplasa în partea inferioară a peretelui, la aproximativ 30 cm înălțime de la podea

Poziționarea cablurilor electrice față de elementele altor instalații:

 • Cablurile electrice trebuie plasate la distanță suficientă de conductele sau țevile de apă și încălzire, pentru a evita pericolul de supraîncărcare a cablurilor, datorat deteriorărilor suferite de izolația încălzită.
 • Cablurile electrice nu trebuiesc plasate în același canal cu instalațiile sanitare sau de încălzire.

În camerele de locuit se recomandă:

 • Tuburile montate pe pardoseala podurilor, să fie din metal
 • Îngroparea tuburilor se va face la o adâncime care să permită acoperirea cu minim 1 cm de tencuială
 • Traseele tuburilor de protecție orizontale să fie la 30 cm distanță față de tavan
 • Este interzisă montarea dozelor de derivație pe pardoseala podurilor
 • Se vor executa maxim trei curbe pe o distanță de 15 m.
 • Pe traseele drepte, distanța dintre două doze de tragere trebuie să fie de maxim 25 m.
 • Rezervele conductorilor electrici în dozele de aparat, trebuie să măsoare peste 7 cm, iar pentru legarea corpurilor de iluminat minim 15 cm
 • Pentru a permite accesul la dozele de derivație a instalațiilor de sub tencuială, capacul trebuie să fie la nivelul suprafeței finite

Condiții pentru aparatele electrice:

 • Circuitele de lumină se calculează pentru o putere instalată de 1 KW.
 • Este permisă racordarea prin prize a aparatelor electrice, a căror putere nominală nu depășește 2 KW
 • Pentru aparatele electrice cu puteri de minim 2,5 KW ca: aparate de aer condiționat, mașini de spălat, cuptor electric , trebuiesc montate circuite separate.
 • Stabilirea numărului de prize în construcțiile de locuit, se face considerând o putere instalata pe circuit de 2 KW

DE CE SĂ APELAŢI LA SERVICIILE PE CARE VI LE OFER?

 • Seriozitate.
 • Înaltă pregătire profesională.
 • Arie mare de acoperire tehnică.
 • Calitate.
 • Raport Calitate / Preț corect.
 • Timp minim de realizare.
 • Disponibilitate.
 • Adaptare la condiții de stres.
 • Loialitate față de client.