Test grila online autorizare electrician ANRE – Norme Tehnice Grad II A+B. 50 intrebari

Test grila online pentru examenul de autorizare electrician ANRE. Contine intrebari din capitolul Norme Tehnice Grad II A+B de pe site-ul ANRE date la sesiunile anterioare.

Fiecare intrebare are un singur raspuns corect.

0%

Legăturile conductoarelor din aluminiu pentru îmbinări sau derivaţii trebuie să se facă:

Correct! Wrong!

Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protecţie în cazul motoarelor se face ţinându-se seama:

Correct! Wrong!

Montarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice de j.t. pe pardoseala combustibilă a podurilor:

Correct! Wrong!

Expresia ,,de regulă” folosită într-o reglementare tehnică indică:

Correct! Wrong!

Protecţia unui motor trifazat împotriva suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută:

Correct! Wrong!

Dacă într-un amplasament se exercită mai multe influenţe externe, caracteristicile echipamentelor electrice:

Correct! Wrong!

În cazul unei clădiri alimentate dintr-un post de transformare, între priza de pământ a clădirii şi priza de pământ a postului de transformare trebuie să fie o distanţă de:

Correct! Wrong!

Culorile lămpilor care indică poziţia aparatului de conectare trebuie să fie:

Correct! Wrong!

Instalaţiile electrice de joasă tensiune amplasate în spaţiile de producţie :

Correct! Wrong!

Circuitele de joasă tensiune de curent alternativ, de curent continuu sau de tensiuni diferite

Correct! Wrong!

Protecţia motoarelor electrice împotriva întreruperii sau scăderii tensiunii de alimentare şi restabilirea ei ulterioară este o protecţie:

Correct! Wrong!

Legăturile conductoarelor izolate se acoperă cu material electroizolant (de ex. tub varniş, bandă izolantă, capsule izolante etc):

Correct! Wrong!

Branşamentul electric este partea din instalaţia de distribuţie a energiei electrice cuprinsă între linia electrică şi:

Correct! Wrong!

Valoarea curentului maxim admisibil într-un conductor în regim permanent de lucru depinde:

Correct! Wrong!

Întreruptorul automat cu care se protejează circuitul de alimentare al unei baterii de condensatoare de joasă tensiune se reglează pentru protecție la scurtcircuit:

Correct! Wrong!

Conductorul neutru se leagă la dulia lămpii:

Correct! Wrong!

Secţiunea minimă admisă pentru conductoare de fază din circuite pentru prize monofazate în instalaţiile electrice din interiorul clădirilor este de:

Correct! Wrong!

Prizele cu tensiunea de 230 V care se montează într-o instalație electrică trebuie să fie întotdeauna:

Correct! Wrong!

Pentru asigurarea selectivităţii, între curenţii nominali ai fuzibilelor a două siguranţe consecutive , diferenţa trebuie să fie de cel puţin:

Correct! Wrong!

Protecţia de supracurent prevăzută pe conductorul neutru trebuie să producă deconectarea

Correct! Wrong!

În instalaţiile de tip interior:

Correct! Wrong!

Motoarele electrice alimentate prin circuite separate trebuie prevăzute pe toate fazele:

Correct! Wrong!

În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasă tensiune a distribuitorului, pornirea directă a motoarelor trifazate se admite pentru o putere de până la:

Correct! Wrong!

Protecţia motoarelor electrice împotriva întreruperii sau scăderii tensiunii de alimentare şi restabilirea ei ulterioară se prevede:

Correct! Wrong!

Măsurile pentru evitarea contactului direct cu materialul combustibil al echipamentelor electrice cu grad de protecţie inferior IP54 se aplică:

Correct! Wrong!

Pentru instalaţiile electrice de iluminat şi putere (forţă):

Correct! Wrong!

Conform normativului I-7-2011, protecţia de bază reprezintă:

Correct! Wrong!

Dacă protecţia motoarelor contra suprasarcinilor este realizată cu întrerupere, dispozitivul de comutaţie trebuie să întrerupă obligatoriu:

Correct! Wrong!

Montarea pe materiale combustibile a echipamentelor electrice cu grad de protecţie inferior IP54:

Correct! Wrong!

Este admisă racordarea prin prize la circuitul de alimentare al receptoarelor electrice cu putere nominală până la:

Correct! Wrong!

În cazul instalaţiilor electrice de alimentare a motoarelor electrice, pierderea de tensiune la pornire, faţă de tensiunea nominală (dacă nu se dispune de alte date specificate de producătorul motorului etc.), trebuie să fie cel mult egală cu:

Correct! Wrong!

Încăpere sau spaţiu de producţie se numeşte acea încăpere sau spaţiu:

Correct! Wrong!

Izolaţia dublă este

Correct! Wrong!

Prevederile normativului I 7 – 2011 se aplică la proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente:

Correct! Wrong!

În încăperi în care se impun condiţii speciale de protecţie datorită utilizatorilor (copii, bolnavi mintal etc.), prizele trebuie să fie

Correct! Wrong!

Coloanele electrice colective pot alimenta cel mult:

Correct! Wrong!

La realizarea tablourilor şi barelor de distribuţie de joasă tensiune, distanţa de conturnare trebuie să fie de cel puţin:

Correct! Wrong!

Secțiunea conductorului PEN trebuie să fie cel puțin egală cu

Correct! Wrong!

Conform I 7, parte activă a unei instalaţii este:

Correct! Wrong!

Simbolul literal T utilizat pentru notarea schemei de legare la pământ de tip TN are următoarea semnificaţie:

Correct! Wrong!