Test grila online autorizare electrician ANRE – Norme Tehnice Grad II A+B. 50 – 100 intrebari

Test grila online pentru examenul de autorizare electrician ANRE. Contine intrebari din capitolul Norme Tehnice Grad II A+B de pe site-ul ANRE date la sesiunile anterioare.

Fiecare intrebare are un singur raspuns corect.

0%

Legăturile conductoarelor de protecţie trebuie executate:

Correct! Wrong!

Izolaţia de bază este izolaţia:

Correct! Wrong!

Conform prevederilor I 7 – 2011, alegerea secţiunii conductoarelor şi barelor din interiorul unui tablou este responsabilitatea .

Correct! Wrong!

Conductorul neutru (N) trebuie să aibă aceeaşi secţiune cu conductorul de fază:

Correct! Wrong!

Conform normativului I-7-2011, protecţia în caz de defect reprezintă:

Correct! Wrong!

Conform PE 102/86, ca elemente de separare în zonele de lucru se folosesc:

Correct! Wrong!

Curentul de defect este definit în I-7-2011 ca fiind:

Correct! Wrong!

Prizele cu tensiunea de 230 V care se montează într-o instalație electrică trebuie să fie întotdeauna:

Correct! Wrong!

În cazul în care alimentarea consumatorului se face din cofretul de branşament de joasă tensiune, valorile căderilor de tensiune, în regim normal de funcţionare faţă de tensiunea nominală a reţelei, trebuie să fie de cel mult:

Correct! Wrong!

Dimensionarea branşamentelor se efectuează pe baza:

Correct! Wrong!

Conform normativului I-7-2011, persoană calificată este:

Correct! Wrong!

Puterea instalată pe un circuit monofazat de prize din clădirile de locuit şi social – culturale este de:

Correct! Wrong!

Instalarea bateriilor de condensatoare de joasă tensiune poate fi făcută:

Correct! Wrong!

Valoarea curentului maxim admisibil într-un conductor în regim permanent de lucru depinde:

Correct! Wrong!

Conform I 7, parte activă a unei instalaţii este:

Correct! Wrong!

Conductorul de protecţie al coloanelor electrice individuale trebuie să fie legat la pământ:

Correct! Wrong!

Într-o reţea TN-C-S, montarea dispozitivelor de protecţie la curent diferenţial rezidual (DDR) se face:

Correct! Wrong!

Simbolul literal T utilizat pentru notarea schemei de legare la pământ de tip IT are următoarea semnificaţie:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Conform normativului I-7-2011, protecţia de bază reprezintă:

Correct! Wrong!

Alimentarea transformatorului de sonerie sau soneriei de 220 V se face:

Correct! Wrong!

Distanţa între nivelul pardoselii şi partea inferioară a firidelor de branşament trebuie să fie de:

Correct! Wrong!

În cazul unei clădiri alimentate dintr-un post de transformare, între priza de pământ a clădirii şi priza de pământ a postului de transformare trebuie să fie o distanţă de:

Correct! Wrong!

În amplasamente cu risc de incendiu datorita prafului şi /sau fibrelor, temperatura la suprafaţa corpurilor de iluminat, în caz de defect, trebuie să fie limitată la:

Correct! Wrong!

În clădirile de locuit se prevăd în fiecare încăpere:

Correct! Wrong!

Dacă de la orice punct al unei instalaţii funcţiile de conductor neutru (N) şi de conductor de protecţie (PE) sunt asigurate prin conductoare separate,

Correct! Wrong!

Conductorul PEN există

Correct! Wrong!

Atunci când un echipament nu conţine, prin construcţie, caracteristici corespunzătoare influenţelor externe ale locului (sau amplasamentului):

Correct! Wrong!

Atunci când secţiunea conductorului neutru este cel puţin egală sau echivalentă cu a conductorului de fază,

Correct! Wrong!

Conform prevederilor I 7 – 2011, alegerea secţiunii conductoarelor şi barelor din interiorul unui tablou este responsabilitatea .

Correct! Wrong!