Test grila online autorizare electrician ANRE – Legislatie 50 – 100 intrebari

Test grila online pentru examenul de autorizare electrician ANRE. Contine intrebari din capitolul legislatie de pe site-ul ANRE date la sesiunile anterioare.

Fiecare intrebare are un singur raspuns corect.

0%

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

Correct! Wrong!

Studiul de soluţie elaborat în vederea racordării la reţelele electrice se avizează atât de operatorul de distribuţie cât şi de operatorul de transport şi de sistem în toate cazurile care prevăd:

Correct! Wrong!

Documentaţia anexata cererii de emitere a avizului tehnic de racordare are o structura ce depinde de:

Correct! Wrong!

Planul de situaţie cu amplasarea in zona a locului de consum, care face parte din documentele necesare solicitării unui aviz tehnic de racordare, trebuie sa fie:

Correct! Wrong!

Punctele de delimitare pentru blocurile de locuinţe nou-construite vor fi la:

Correct! Wrong!

Obţinerea avizului tehnic de racordare de către un utilizator:

Correct! Wrong!

Avizul tehnic de racordare trebuie obţinut:

Correct! Wrong!

Solicitanţii se pot adresa operatorului la reţeaua căruia doresc să se racordeze, în vederea obţinerii avizului tehnic de racordare:

Correct! Wrong!

Pentru utilizatorii permanenţi perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare este de:

Correct! Wrong!

Eventualele contestaţii ale avizelor tehnice de racordare emise pentru puteri mai mari de 100 kW se rezolvă astfel:

Correct! Wrong!

Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează şi execută instalaţii electrice din sistemul electroenergetic este aprobat prin:

Correct! Wrong!

Executarea de lucrări de proiectare sau de executare a instalaţiilor electrice fără Atestat valabil emis de ANRE:

Correct! Wrong!

Atestatele emise de ANRE pentru desfăşurarea activităţilor operatorilor economici în instalaţii electrice instituie competenţe:

Correct! Wrong!

Operatorul economic aflat în reorganizare judiciară, care nu deţine atestate emise de ANRE:

Correct! Wrong!

Durata de valabilitate a Atestatelor emise de ANRE este:

Correct! Wrong!

ANRE poate retrage Atestatul acordat:

Correct! Wrong!

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale dacă:

Correct! Wrong!

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac:

Correct! Wrong!

Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează şi execută instalaţii electrice din sistemul electroenergetic este aprobat prin:

Correct! Wrong!

Autorizarea electricienilor pentru proiectarea şi executarea de instalaţii electrice racordate la SEN, se face de către:

Correct! Wrong!

Autorizarea unui electrician se realizează în urma:

Correct! Wrong!

Electricienii care doresc să solicite autorizarea, pentru a fi acceptaţi la examen trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Correct! Wrong!

Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de exploatare a instalaţiilor electrice se realizează în baza

Correct! Wrong!

Verificarea proiectelor de instalaţii electrice tehnologice racordate la SEN se realizează de către:

Correct! Wrong!

Verificarea instalaţiilor electrice tehnologice noi, executate în vederea racordării la SEN se realizează de către:

Correct! Wrong!

Câte grade de competenţă sunt prevăzute în regulamentul de autorizare a electricienilor elaborat şi aprobat de ANRE, indiferent de tipul de autorizare?

Correct! Wrong!

Regulamentul de autorizare a electricienilor defineşte următoarele tipuri de autorizaţii:

Correct! Wrong!

Electricianul autorizat pentru gradul III, tip A+B are următoarele competenţe:

Correct! Wrong!

Electricianul autorizat pentru gradul IV, tip A+B are următoarele competenţe:

Correct! Wrong!

Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice este:

Correct! Wrong!

Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de tip A este:

Correct! Wrong!

Este interzis electricianului autorizat:

Correct! Wrong!

Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice este:

Correct! Wrong!