Test grila online autorizare electrician ANRE – Legislatie 150 – 200 intrebari

Test grila online pentru examenul de autorizare electrician ANRE. Contine intrebari din capitolul legislatie de pe site-ul ANRE date la sesiunile anterioare.

Fiecare intrebare are un singur raspuns corect.

0%

Autorizarea pentru proiectare de instalaţii electrice este o autorizare de tip

Correct! Wrong!

În vederea autorizării pentru ambele tipuri de autorizare (A şi B), electricienii:

Correct! Wrong!

Este interzis electricianului autorizat:

Correct! Wrong!

ANRE emite licenţe pentru

Correct! Wrong!

Zona de siguranţa a unei capacităţii energetice este:

Correct! Wrong!

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

Correct! Wrong!

Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice se aprobă prin

Correct! Wrong!

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie, precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se numără şi:

Correct! Wrong!

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice se aplică şi în relaţiile dintre operatorii de distribuţie şi titularii cererilor de racordare la reţeaua electrică de interes public ?

Correct! Wrong!

Conform prevederilor referitoare la energia electrică din Legea nr. 123/2012 , noţiunile de “client final” şi “consumator” sunt:

Correct! Wrong!

Pot face obiectul unei concesiuni energetice:

Correct! Wrong!

O reţea electrica de distribuţie este definită ca fiind:

Correct! Wrong!

Atunci când se constată defectarea grupului de măsurare la un loc de consum

Correct! Wrong!

Calitatea de autoritate contractantă pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori pentru activităţile sau serviciile publice de interes naţional din domeniul energiei electrice o are:

Correct! Wrong!

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie reglementează activitatea operatorilor de distribuţie:

Correct! Wrong!

Adeverința de electrician autorizat gradul IIIB conferă următoarele competenţe titularului:

Correct! Wrong!

Prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică:

Correct! Wrong!

Accesul la reţeaua electrica de interes public este definit ca fiind:

Correct! Wrong!

Responsabilităţile operatorului de distribuţie precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) includ:

Correct! Wrong!

Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de tip A este:

Correct! Wrong!

Prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică în situaţii de:

Correct! Wrong!

Parcurgerea unei etape preliminare de documentare şi informare a viitorului utilizator pentru racordarea acestuia la reţeaua electrică:

Correct! Wrong!

Punctul de delimitare între instalaţiile electrice este definit:

Correct! Wrong!

Ulterior emiterii avizului tehnic de racordare, o soluţie de racordare este valabilă:

Correct! Wrong!

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

Correct! Wrong!

Cine analizează si avizează îndeplinirea condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor electrice de distribuţie?

Correct! Wrong!

Consumatorii pot conveni cu furnizorul sistarea temporara a energiei electrice, fără denunţarea contractului, pentru o perioadă de:

Correct! Wrong!

Pentru asigurarea transportului/distribuţiei energiei electrice prin reţelele electrice până la clientul final, se încheie contract/contracte de reţea între:

Correct! Wrong!

Nerespectarea normelor tehnice emise de către ANRE constituie:

Correct! Wrong!

Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), are la bază ca date de intrare:

Correct! Wrong!

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

Correct! Wrong!

Pentru emiterea de către operatorii de reţea a avizelor tehnice de racordare a utilizatorilor la reţelele proprii, trebuie obţinută, în prealabil, de la operatorul reţelei electrice din amonte (la care sunt racordate instalaţiile pe care le deţin), fie a certificatelor de racordare proprii actualizate, fie a avizelor tehnice de racordare proprii actualizate:

Correct! Wrong!

Printre obiectivele de baza ale Legii nr. 123/2012 se regăsesc:

Correct! Wrong!

Termenul standard pentru transmiterea contractului de distribuţie (oferta operatorului de distribuţie), de la înregistrarea cererii de încheiere a contractului, însoţită de documentaţia completă, este de:

Correct! Wrong!

Obligaţiile de serviciu public pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice se pot stabili:

Correct! Wrong!

Instalatia de racordare este instalaţia electrică

Correct! Wrong!