Test grila online autorizare electrician ANRE – Legislatie 100 – 150 intrebari

Test grila online pentru examenul de autorizare electrician ANRE. Contine intrebari din capitolul legislatie de pe site-ul ANRE date la sesiunile anterioare.

Fiecare intrebare are un singur raspuns corect.

0%

Este interzis electricianului autorizat:

Correct! Wrong!

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în care electricianul autorizat comite una dintre următoarele abateri:

Correct! Wrong!

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în care electricianul autorizat comite una dintre următoarele abateri:

Correct! Wrong!

Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de tip B şi execută instalaţii electrice este:

Correct! Wrong!

La expirarea duratei de valabilitate a legitimaţiei de electrician autorizat, titularul:

Correct! Wrong!

În cazul în care electricianul autorizat îşi pierde legitimaţia, la solicitarea sa, ANRE poate emite un duplicat, dacă:

Correct! Wrong!

Neînţelegerile privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, dintre operatorii de distribuţie şi solicitanţi, se soluţionează:

Correct! Wrong!

Planurile de investiţii şi de dezvoltare a reţelei de transport elaborate de operatorul de transport şi de sistem se aprobă de către:

Correct! Wrong!

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice stabileşte indicatorii de performanţă privind:

Correct! Wrong!

Clienţii finali de energie electrică:

Correct! Wrong!

Fişa de soluţie este elaborată de:

Correct! Wrong!

OD asigură sosirea echipei de intervenţie în minimum de timp din momentul luării la cunoştinţă cu privire la întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei la un loc de consum şi/sau de producere, astfel încât restabilirea acesteia, după o întrerupere neplanificată, trebuie să se realizeze, de la data intrării în vigoare a standardului până la data de 31.12.2018 după cum urmează

Correct! Wrong!

Punctul de delimitare în cazul racordării unei zone industriale, comerciale sau de servicii comune la reţeaua electrică de distribuţie se stabileşte

Correct! Wrong!

Pentru emiterea de către operatorii de reţea a avizelor tehnice de racordare a utilizatorilor la reţelele proprii, trebuie obţinută, în prealabil, de la operatorul reţelei electrice din amonte (la care sunt racordate instalaţiile pe care le deţin), fie a certificatelor de racordare proprii actualizate, fie a avizelor tehnice de racordare proprii actualizate:

Correct! Wrong!

În situaţia în care prin studiul de soluţie s-au stabilit mai multe soluţii, utilizatorul trebuie să opteze pentru una dintre aceste soluţii şi să îşi exprime opţiunea în scris într-un interval de maximum …….. de la comunicarea de către operatorul de reţea a studiului de soluţie avizat conform reglementărilor în vigoare.

Correct! Wrong!

Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei capacităţii energetice, acordată în baza legii este obligat:

Correct! Wrong!

Alimentarea cu energie electrică a unui loc de consum se poate face:

Correct! Wrong!

În cazul serviciului de furnizare prestat pe baza unui contract-cadru aprobat de ANRE, întreruperea alimentării cu energie electrică pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale de către beneficiar se face:

Correct! Wrong!

Autorizarea pentru proiectare de instalaţii electrice este o autorizare de tip

Correct! Wrong!

Lucrările de realizare a instalaţiei de racordare se execută:

Correct! Wrong!

Utilizatorul are obligaţia să solicite operatorului de reţea actualizarea certificatului de racordare:

Correct! Wrong!

Atunci când contractul de reţea este încheiat de furnizor, legătura între clientul final şi operatorul de reţea, privind serviciul de reţea

Correct! Wrong!

Documentaţia anexata cererii de emitere a avizului tehnic de racordare are o structura ce depinde de:

Correct! Wrong!

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

Correct! Wrong!