Test grila online autorizare electrician ANRE – Electrotehnica Grad III/IV. 50 – 100 intrebari

Test grila online pentru examenul de autorizare electrician ANRE. Contine intrebari din categoria Electrotehnica Grad III/IV de pe site-ul ANRE date la sesiunile anterioare.

Fiecare intrebare are un singur raspuns corect.

0%

Pentru o putere aparenta data puterea activa are valoarea maxima:

Correct! Wrong!

În cazul conexiunii în stea la transformator:

Correct! Wrong!

Comparativ cu cele imersate, transformatoarele uscate prezintă :

Correct! Wrong!

Releul termic se foloseşte pentru:

Correct! Wrong!

Bobinele montate pe plecari radiale limiteaza curentii de scurtcircuit

Correct! Wrong!

Motoarele sincrone se utilizează rar pentru antrenarea mecanismelor de servicii proprii din centralele electrice deoarece:

Correct! Wrong!

Puterea nominala a unui motor electric se defineşte astfel:

Correct! Wrong!

Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit într-o reţea prin metoda componentelor simetrice, reţeaua inversă (negativă) se compune din:

Correct! Wrong!

Valoarea medie a inductanţei de serviciu pentru o linie electrică aeriană trifazată este ……… faţă de cea a unui cablu subteran.

Correct! Wrong!

O reţea electricã trifazatã de medie tensiune are neutrul transformatoarelor tratat prin bobina. Pentru regimul normal de funcţionare sa se precizeze efectul bobinei:

Correct! Wrong!

Rezistenta echivalenta a trei rezistoare, având fiecare rezistenta de 3 ohm, montate în paralel, este:

Correct! Wrong!

Formula e = B l v, unde e este forţa electromotoare, B este inducţia magnetica, l este lungimea unui conductor, v este viteza de deplasare a acestuia, reprezintă o forma particulara a:

Correct! Wrong!

Care dintre schemele alăturate permite obţinerea a două circuite de cuplă diagonală (cruce )

Correct! Wrong!

O schemă cu două blocuri linie-transformator cu punte între ele de tip ,, H ” inferior este de preferat unei scheme de tip ,, H ” superior atunci când:

Correct! Wrong!

Valoarea intensităţii câmpului electric produs de o sarcină electrică la distanţa r este:

Correct! Wrong!

Care este energia consumata de o rezistenta electrica r = 10 Ω, prin care trece un curent de 2 A timp de 10 ore:

Correct! Wrong!

Sistemul de tensiuni al unei reţele racordate la un generator electric care produce tensiuni electromotoare simetrice:

Correct! Wrong!

Intensitatea câmpului electric într-un anumit punct se măsoară prin:

Correct! Wrong!

Durata de viata a lămpilor cu incandescenta:

Correct! Wrong!

Principalul avantaj al motoarelor de curent continuu îl constituie faptul că:

Correct! Wrong!

Care dintre urmatoarele enunturi nu este adevarat:

Correct! Wrong!

Rolul dominant pentru reglarea nivelului de tensiune pe o linie electrica îl are:

Correct! Wrong!

Reactanţa supratranzitorie a unui motor este:

Correct! Wrong!

Metoda transfigurării reţelelor electrice este folosita pentru a:

Correct! Wrong!

Într-o staţie cu două sisteme de bare colectoare, cupla transversală:

Correct! Wrong!

Spaţiul ocupat de o instalaţie capsulată depinde în principal de:

Correct! Wrong!

Printre măsurile de reducere a distanţelor de izolare pot fi:

Correct! Wrong!

Curentul care circula printr-un circuit de curent alternativ, având rezistenta r=3 Ω, reactanţa x= 4 Ω si la bornele căruia se aplica o tensiune de 220 V este:

Correct! Wrong!

În cazul apariţiei fenomenului de rezonanţă într-un circuit de curent alternativ, alimentat de la o sursă, aceasta furnizează circuitului:

Correct! Wrong!

La deconectarea unui circuit de linie se recomandă următoarea ordine a manevrelor:

Correct! Wrong!

Funcţionarea în suprasarcinã a unui transformator reprezintă:

Correct! Wrong!

Transformatoarele de măsurare de tensiune:

Correct! Wrong!

La transformatoarele la care comutarea ploturilor se face cu transformatorul în sarcina, comutatorul de ploturi se montează:

Correct! Wrong!

Un întreruptor debroşabil asigură:

Correct! Wrong!

Susceptanţa unui circuit de curent alternativ sinusoidal este inversul:

Correct! Wrong!

Un motor electric trifazat legat în stea este în funcţiune si alimentat la 0,4 kV. Tensiunea între neutrul stelei si una dintre faze este:

Correct! Wrong!

O siguranţa mai mare în alimentarea consumatorilor de energie electrica se realizează prin:

Correct! Wrong!

Într-un conductor curentul alternativ are densitatea:

Correct! Wrong!

Transformatoarele de măsurare de curent:

Correct! Wrong!