Test grila online autorizare electrician ANRE – Electrotehnica Grad II A+B. 200 – 250 intrebari

Test grila online pentru examenul de autorizare electrician ANRE. Contine intrebari din categoria Electrotehnica Grad II A+B de pe site-ul ANRE date la sesiunile anterioare.

Fiecare intrebare are un singur raspuns corect.

0%

Forţa care se exercită asupra unui conductor rectiliniu, parcurs de curentul i, aflat în câmpul de inducţie magnetică B se numeşte:

Correct! Wrong!

Teoremele (formulele) Biot Savart Laplace se referă la:

Correct! Wrong!

Forţa electomotoare de inducţie care apare într-un circuit închis, prin variaţia fluxului magnetic, este:

Correct! Wrong!

Principalele elemente feromagnetice sunt:

Correct! Wrong!

'Curentul care circula printr-un circuit de curent alternativ, având rezistenta r = 3 ohm, reactanta de 4 ohm si la bornele caruia se aplica o tensiune de 220 V este:

Correct! Wrong!

Într-un circuit de curent alternativ în care puterea activa absorbita este 4 kw iar puterea reactiva este de 3 kvar, factorul de putere este:

Correct! Wrong!

Unitatea de masura pentru puterea reactiva este:

Correct! Wrong!

Un circuit de curent alternativ, pentru care factorul de putere este egal cu 1, este un circuit:

Correct! Wrong!

Legea lui Ohm pentru o portiune de circuit este valabila:

Correct! Wrong!

Într-un circuit de curent continuu, având rezistenta R=5 ohm si la bornele caruia se aplica o tensiune de 100 V, curentul este de:

Correct! Wrong!

Rezistenta echivalenta a trei rezistoare ,având fiecare rezistenta de 2 ohm, montate în serie este:

Correct! Wrong!

Rezistenta echivalenta a trei rezistoare, având fiecare rezistenta de 3 ohm, montate în paralel, este:

Correct! Wrong!

Într-un circuit R-L serie de curent altenativ, tensiunea la bornele rezistorului este de 100 V, iar tensiunea la bornele bobinei este de 70 V. Tensiunea la bornele circuitului R-L este:

Correct! Wrong!

Unitatea de masura a capacitatii unui condensator este:

Correct! Wrong!

Sigurantele fuzibile sunt aparate utilizate pentru protectie la:

Correct! Wrong!

Descarcatoarele cu oxid de zinc protejeaza echipamentele din retele împotriva:

Correct! Wrong!

Unitatea de masura a fluxului magnetic este:

Correct! Wrong!

Bobinele de stingere din statiile electrice de transformare sunt echipamente pentru:

Correct! Wrong!

Descarcatoarele cu coarne sunt echipamente destinate:

Correct! Wrong!

Releul termic se foloseste pentru:

Correct! Wrong!

Daca la un circuit al unei statii de 6 sau 20 kV care functioneaza cu neutrul izolat apare o punere monofazatã netã la pamânt, tensiunea fata de pamânt a celorlalte doua faze:

Correct! Wrong!

Când este o protectie selectiva ?

Correct! Wrong!

Unitatea de masura ohm x mmp / m este pentru:

Correct! Wrong!

Rezistivitatea unui conductor electric depinde de:

Correct! Wrong!

Transformatoarele de masurare a curentilor se construiesc pentru curenti secundari de:

Correct! Wrong!

Transformatoarele de masurare de tensiune se construiesc pentru tensiuni în secundar de:

Correct! Wrong!

La masina sincrona turatia variaza în functie de sarcina astfel:

Correct! Wrong!

Sigurantele electrice sunt aparate electrice care împiedica:

Correct! Wrong!

La generatorul sincron viteza de rotatie a câmpului magnetic al statorului fata de viteza de rotatie a rotorului masinii este:

Correct! Wrong!

Extinderea domeniului de masurare la ampermetre se realizeaza cu:

Correct! Wrong!

Extinderea domeniului de masurare la voltmetre se realizeaza cu:

Correct! Wrong!

Functionarea în doua faze a unui transformator trifazat are ca efect:

Correct! Wrong!

La transformatoarele la care comutarea ploturilor se face cu transformatorul în sarcina, comutatorul de ploturi se monteaza:

Correct! Wrong!

Câmpul magnetic poate fi produs:

Correct! Wrong!

Un separator pe un circuit de înalta tensiune poate fi manevrat:

Correct! Wrong!

La un transformator cu grupa de conexiuni Y0 d-5 alimentat cu un sistem simetric de tensiuni, între neutru si pamânt, în regim normal si simetric de functionare avem:

Correct! Wrong!

Miezul magnetic al rotorului unei masini electrice asincrone se relizeaza din tole pentru:

Correct! Wrong!

Într-un circuit electric monofazat cu caracter inductiv tensiunea este defazata fata de curent:

Correct! Wrong!

La o instalatie cu mai multe condensatoare conectate în serie, caderea de tensiune pe fiecare condensator este:

Correct! Wrong!

În tubul de portelan al unei sigurante de înalta tensiune, nisipul are rolul:

Correct! Wrong!

Atunci când se compenseaza energia electrica reactiva prin baterii de condensatoare, tensiunea în reteaua electrica:

Correct! Wrong!

Transformatoarele de masurare de curent:

Correct! Wrong!

Un transformator de masurare de curent nu poate fi lasat cu secundarul în gol, deoarece:

Correct! Wrong!

Transformatoarele de masurare de tensiune:

Correct! Wrong!

Formula de calcul a frecventei produsa în sistemul electroenergetic de un generator cu n [rot/min] si p perechi de poli este:

Correct! Wrong!

Rolul conservatorului de ulei la transformatoarele de forta este:

Correct! Wrong!

Unitatea de masura pentru masurarea puterii active este:

Correct! Wrong!

În cazul punerii nete la pamânt a fazei S într-o retea de 20 kV cu neutrul izolat:

Correct! Wrong!

Se considera ca un transformator functioneaza în gol atunci când:

Correct! Wrong!

Functionarea în suprasarcinã a unui transformator reprezintã:

Correct! Wrong!

Pentru asigurarea selectivitatii, între curentii nominali a doua sigurante de acelasi tip înseriate trebuie sa fie o diferenta de:

Correct! Wrong!

Pentru o putere aparenta data puterea activa are valoarea maxima:

Correct! Wrong!

Un motor electric trifazat legat în stea este în functiune si alimentat la 0,4 kV. Tensiunea între neutrul stelei si una dintre faze este:

Correct! Wrong!

Reglarea puterii active debitate de generatorul sincron se face variind:

Correct! Wrong!

Raportul nominal de transformare al unui transformator de putere este:

Correct! Wrong!

Într-o retea cu neutrul legat la pamânt, valoarea cea mai mare a intensitatii curentului de scurtcircuit, pentru acelasi punct de defect, corespunde, de regulã, defectului:

Correct! Wrong!

La pornirea motoarelor electrice asincrone se urmãreste:

Correct! Wrong!

O sigurantã mai mare în alimentarea consumatorilor de energie electrica se realizeaza prin:

Correct! Wrong!

Alunecarea s a unui motor asincron are valori:

Correct! Wrong!

Rolul dominant pentru reglarea nivelului de tensiune pe o linie electrica îl are:

Correct! Wrong!

Pierderile de putere activã si reactivã pe o linie electricã, la aceeasi putere aparentã vehiculatã, sunt invers proportionale cu:

Correct! Wrong!

În instalatiile de joasa tensiune, legarea la pamânt este justificatã:

Correct! Wrong!

Metoda transfigurarii retelelor electrice este folosita pentru a:

Correct! Wrong!

Energia electrica reactiva:

Correct! Wrong!

Cantitatea de cãldurã produsã la trecerea curentului electric printr-un conductor este:

Correct! Wrong!

Pierderea de putere activa într-un element de retea (transformator, LEA, LEC) , la aceeasi putere aparentã vehiculatã, este direct proportionalã cu:

Correct! Wrong!

În cazul producerii unui scurtcircuit într-o instalatie, are loc urmatorul fenomen:

Correct! Wrong!

Separatorul, ca echipament în cadrul unei statii electrice, are rolul:

Correct! Wrong!

Sigurantele electrice au rolul de a:

Correct! Wrong!

Care dintre materialele electrotehnice admit o densitate de curent mai mare:

Correct! Wrong!

Reactanta supratranzitorie a unui motor este:

Correct! Wrong!

Valoarea frecventei în sistemul electroenergetic este determinata în principal de:

Correct! Wrong!

Care element nu se foloseste la reglarea tensiunii în retelele electrice:

Correct! Wrong!

În cazul pornirii stea triunghi a motoarelor asincrone, curentul de pornire la conexiunea stea este:

Correct! Wrong!

Folosirea conductoarelor jumelate în constructia LEA are ca scop principal:

Correct! Wrong!

Sectionarea barelor colectoare în statiile electrice are scopul:

Correct! Wrong!

Puterea nominala a unui motor electric se defineste astfel:

Correct! Wrong!

Expresia matematica a legii lui Ohm pentru o portiune de circuit este:

Correct! Wrong!

Culoarea verde-galben pentru izolatia conductoarelor si cablurilor se foloseste pentru marcarea conductorului de:

Correct! Wrong!

Care este energia consumata de o rezistenta electrica r = 10 ohm, prin care trece un curent de 2 A timp de 10 ore:

Correct! Wrong!

Functionarea transformatoarelor electrice are la bazã:

Correct! Wrong!

Functionarea contoarelor de inductie are la bazã:

Correct! Wrong!

Reglarea puterii reactive debitate de generatorul sincron se face prin:

Correct! Wrong!

În cazul conexiunii în stea la transformator:

Correct! Wrong!

Relatia între curentii de linie si de fazã în sisteme cu generatoare si receptoare conectate în triunghi este:

Correct! Wrong!

Într-un circuit format dintr-un rezistor de rezistenta R în serie cu o bobina de inductanta L, în momentul alimentarii de o sursa de curent continuu cu tensiune U:

Correct! Wrong!

Supratensiunile de origine atmosferica pot fi:

Correct! Wrong!

Durata de viata a lampilor cu incandescenta;

Correct! Wrong!

Bobinele pentru limitarea curentilor de scurtcircuit au:

Correct! Wrong!

Regulatorul automat de tensiune (RAT) asigurã:

Correct! Wrong!

Pentru limitarea curentilor de scurtcircuit, puterea totalã instalatã într-o statie trebuie:

Correct! Wrong!

O retea electricã trifazatã de medie tensiune are neutrul transformatoarelor tratat prin bobina.Pentru regimul normal de functionare sa se precizeze efectul bobinei:

Correct! Wrong!

Legea a 2-a a lui Kirchhoff pentru un circuit de curent alternativ monofazat inductiv are forma:

Correct! Wrong!

Materialele feromagnetice au permeabilitatea relativa:

Correct! Wrong!

Un numar de n surse fiecare având tensiunea electromotoare continua e si rezistenta interioara r, legate în paralel pot fi înlocuite printr-o sursa echivalenta având:

Correct! Wrong!

Formula e = B l v, unde e este forta electromotoare, B este inductia magnetica, l este lungimea unui conductor, v este viteza de deplasare a acestuia, reprezinta o forma particulara a:

Correct! Wrong!

Într-un conductor curentul alternativ are densitatea:

Correct! Wrong!

Legea lui Coulomb exprimã:

Correct! Wrong!

Intensitatea câmpului electric într-un anumit punct se mãsoarã prin:

Correct! Wrong!