Test grila online autorizare electrician ANRE – Electrotehnica Grad II A+B. 150 – 200 intrebari

Test grila online pentru examenul de autorizare electrician ANRE. Contine intrebari din categoria Electrotehnica Grad II A+B de pe site-ul ANRE date la sesiunile anterioare.

Fiecare intrebare are un singur raspuns corect.

0%

Un motor electric sincron, care funcţionează subexcitat:

Correct! Wrong!

Sistemele simetrice de fazori în care se descompun sistemele de tensiuni sau de curenţi dezechilibraţi:

Correct! Wrong!

Componenta simetrică directă produce, în cazul unui motor electric:

Correct! Wrong!

În cazul în care rezultanta unui sistem de fazori (de tensiune sau de curent) este nulă:

Correct! Wrong!

Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit al unei faze a reţelei trifazate direct la pământ (monofazat) se compune din:

Correct! Wrong!

Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit trifazat al unei reţele izolat de pământ se compune din:

Correct! Wrong!

Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit între două faze ale unei reţele izolat de pământ se compune din:

Correct! Wrong!

Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit trifazat al unei reţele la pământ cu arc se compune din:

Correct! Wrong!

Curentul produs într-un circuit care conţine elemente neliniare şi care este alimentat cu o tensiune sinusoidală este:

Correct! Wrong!

Două funcţii periodice sinusoidale sunt armonice între ele dacă:

Correct! Wrong!

Sensul puterii deformante într-un circuit format dintr-un generator care produce o undă sinusoidală şi o bobină cu miez de fier saturat este:

Correct! Wrong!

Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unui condensator este:

Correct! Wrong!

Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unei bobine este:

Correct! Wrong!

Valoarea medie a inductanţei de serviciu pentru o linie electrică aeriană trifazată este.........faţă de cea a unui cablu subteran.

Correct! Wrong!

Valoarea medie a capacităţii lineice pentru o linie electrică aeriană trifazată este.........faţă de cea a unui cablu subteran.

Correct! Wrong!

Inductanţa de serviciu a unei linii electrice lungi este definită prin:

Correct! Wrong!

Singurele mărimi fizice reale în curent alternativ sunt:

Correct! Wrong!

Mărimea adimensională care reprezintă variaţia pe care o suferă amplitudinea şi faza undei de tensiune sau curent când parcurge 1 km de linie (lungă ) se numeşte:

Correct! Wrong!

La funcţionarea în gol a unei linii electrice tensiunea la receptor:

Correct! Wrong!

O linie electrică lungă funcţionând în gol:

Correct! Wrong!

O linie electrică lungă funcţionând în scurtcircuit:

Correct! Wrong!

Pentru o linie electrică care alimentează un receptor ce are impedanţa egală cu impedanţa caracteristică a liniei, puterea activă la extremitatea receptoare:

Correct! Wrong!

Pentru o linie electrică care alimentează un receptor ce are impedanţa egală cu impedanţa caracteristică a liniei:

Correct! Wrong!

O linie electrică foarte lungă se comportă ca o linie:

Correct! Wrong!

Efectul pelicular al unui curent care străbate un conductor masiv se datorează:

Correct! Wrong!

Efectul pelicular al curentului este utilizat în:

Correct! Wrong!

Pentru micşorarea pierderilor de putere prin curenţi turbionari în piesele metalice masive parcuse de fluxuri magnetice variabile:

Correct! Wrong!

Energia transmisă de undele electromagnetice cu intensitatea câmpului electric E şi intensitatea câmpului magnetic H se propagă după un vector:

Correct! Wrong!

Încălzirea înfăşurărilor statorice ale generatoarelor electrice este determinată în principal de:

Correct! Wrong!

Producerea dublei puneri la pământ a bobinajului rotoric al unui generator sincron are următoarele efecte negative.

Correct! Wrong!

Cele mai des utilizate pentru serviciile interne ale centralelor electrice sunt:

Correct! Wrong!

Principalul avantaj al motoarelor de curent continuu îl constituie:

Correct! Wrong!

Principalul avantaj al motoarelor asincrone cu rotorul în scurtcircuit cu simplă colivie îl constituie:

Correct! Wrong!

Motoarele sincrone se utilizează rar pentru antrenarea mecanismelor de servicii proprii din centralele electrice deoarece:

Correct! Wrong!

În cazul scăderii sau întreruperii tensiunii de alimentare, motoarele asincrone se pot opri, iar la restabilirea tensiunii:

Correct! Wrong!

Unitatea de măsură a fluxului electric este:

Correct! Wrong!

3 condensatoare având capacitatea C1=100 microF, C2=50 microF, C3=100 microF legate în paralel, au capacitatea echivalentă.

Correct! Wrong!

Capacitatea de serviciu Cs a unei linii electrice aeriene simetrice, având capacităţile C12=C23=C31 =C este:

Correct! Wrong!

Câmpuri fără surse sunt:

Correct! Wrong!

Curentul electric generat prin deplasarea cu viteza v a unui corp încărcat cu o sarcină electrică se numeşte:

Correct! Wrong!

Un receptor electric de rezistenţă R conectat la bornele AB ale unui circuit de alimentare oarecare absoarbe puterea maximă dacă:

Correct! Wrong!

Forţa care se exercită între două conductoare străbătute de curenţi electrici se numeşte:

Correct! Wrong!