Autorizare electrician ANRE – Aplicatii numerice Grad II A+B. 56 – 60 probleme

Aplicatii numerice, probleme pentru examenul de autorizare electrician ANRE. Contine Aplicatii numerice pentru Grad II A+B de pe site-ul ANRE date la sesiunile anterioare.


  1. a) Să se determine parametrii electrici ( RT, XT, GT şi BT ) ai unui transformator cu două înfăşurări de 31,5 MVA 115 2×2,5% / 6,3 kV, pierderile în cupru de 105 kW, pierderile în gol de 40 kW, usc[%]=9% şi  i0[%]=1,2%. Parametrii electrici se vor raporta la tensiunea de pe plotul maxim al înfăşurării primare.

b) Să se reprezinte schema electrică achivalentă, în Γ, a transformatorului  de la punctul 1.

  1. Un post de transformare care alimentează un consumator este echipat cu două transformatoare trifazate identice, de 1600 kVA,  6/0,4 kV, având  fiecare:

ΔPsc = 18 kW;  ΔP0 = 2,6 kW;  usc % = 6%;  i0 % = 1,7%;

Se cer parametrii electrici ai unui transformator raportaţi la tensiunea secundară şi schema electrică echivalentă (în Γ ) a postului de transformare.

  1. Pe o plecare subterană a unei reţele electrice de 10 kV alimentată de la o staţie de transformare se produce un scurtcircuit trifazat.

Să se calculeze valoarea curentului de defect şi reactanţa minimă a unei       bobine de reactanţă care ar trebui montată pentru limitarea puterii de  scurtcircuit la cel mult 100 MVA.

Lungimea, secţiunea conductoarelor de cupru, rezistenţa şi reactanţa specifice ale cablului sunt indicate în figură. Se consideră că scurtcircuitul  este produs de o sursă de putere infinită şi se neglijează componenta  aperiodică a curentului de scurtcircuit. 

  1. Să se determine cu cât se reduce puterea de scurtcircuit trifazat pe barele A1 de 110 kV, în schema electrică din figură, în cazul în care se funcţionează cu cupla C1 deschisă, în comparaţie cu funcţionarea cu cupla C1 închisă.

Cupla barelor de 220 kV C2 este în permanenţă închisă.   Alegem Sb=1700 MVA;          Ub=110 kV

Calculam puterea de scurtcircuit in conditiile in care cupla C1 este inchisa.

Schema echivalenta si valorile reactantelor relative vor fi:Calculam puterea de scurtcircuit in conditiile in care cupla C1 este inchisa.

Valorile reactantelor relative vor fi aceleasi, in schimb, sSchema echivalenta va fi diferita.

  1. Să se determine puterile de scurtcircuit la timpul t = 0 în cazul unui scurtcircuit trifazat pe barele A1 de 220 kV ale staţiei A în următoarele ipoteze:

a) cuplele staţiilor A şi B, respectiv CA şi CB sunt închise;

b) cupla CA închisă, cupla CB deschisă;

c) cupla CA deschisă, cupla CB închisă.

Schema şi caracteristicile circuitelor sunt indicate în figură.

Se observa egalitatea puterilor de scurtcircuit in cazurile a) si b). Acest lucru era previzibil deoarece curentul care circula prin cupla CB in cazul a) era nul.