Autorizare electrician ANRE – Aplicatii numerice Grad II A+B. 21 – 30 probleme

Aplicatii numerice, probleme pentru examenul de autorizare electrician ANRE. Contine Aplicatii numerice pentru Grad II A+B de pe site-ul ANRE date la sesiunile anterioare.


 

 1. La un circuit electric alimentat la tensiunea U = 220 V sunt conectate în paralel:

– un radiator electric de putere  Pr=1100 W;

– un ciocan de lipit având  Rc=110 Ω;

– un fier de călcat electric.

Să se calculeze rezistenţa fierului de călcat, ştiind că prin circuit trece un curent total IT  = 11 A.

 1. Un fier de călcat electric funcţionează un timp t = 45 minute la tensiunea de U = 230 V. Firul interior al rezistenţei sale are lungimea l = 4 m, secţiunea s = 0,2 mmşi rezistivitatea ρ = 5 Ω mm2/m.

Să se determine puterea P şi consumul de energie electrică W ale fierului de călcat.

 1.  Să se calculeze impedanţa unei bobine cu rezistenţa R = 1,5 Ω şi cu reactanţa  X = 2 Ω, precum şi defazajul între o tensiune aplicată bobinei şi curentul rezultat. Defazajul se va exprima printr-o funcţie trigonometrică a unghiului respectiv.
 2.  Un electromotor trifazat cu puterea nominală Pn = 1500 W absoarbe un curent In = 4,9 A la un factor de putere cos jn = 0,85. Să se determine tensiunea nominală Un (dintre faze) la care funcţionează electromotorul.
 3. Să se determine curenţii în reţeaua din figură, cunoscând: E1 = 48 V, E2 = 19 V, R1 = 2 ohm, R2 = 3ohm, R3 = 4 ohm. Să se întocmească bilanţul energetic.

 1.  Un conductor izolat, din aluminiu, având secţiunea de 6 mm2, strâns într-un colac, are o rezistenţă electrică R = 4 ohm şi r = 1/32 ohm mm2/m.Să se determine lungimea conductorului din colac, fără a-l desfăşura şi măsura.
 2.  Un consumator consumă energie electrică prin utilizarea unei plite electrice cu rezistenţa de 30 Ω ce absoarbe un curent electric de 8 A  şi a 4 lămpi  cu incandescenţă a câte 75 W, funcţionând toate timp de o oră şi 15 minute. Să se determine energia electrică totală consumată de acest consumator în intervalul de timp menţionat.
 3. O plită electrică având rezistenţa Rp = 22 ohm este alimentată printr-un circuit cu conductoare din aluminiu cu ρ = 1/32 ohm mm2/m şi secţiune s = 2,5 mm2 în lungime l = 40 m. Tensiunea la plecarea din tablou este U = 230 V. Să se calculeze:

a)rezistenţa electrică  Rc  a circuitului;

b)curentul electric din circuit;

c)tensiunea la bornele plitei.

 1. Un circuit electric monofazat cu lungimea l = 32 m, cu conductoare din aluminiu cu rezistivitate ρ = 1/32 ohm mm2/m şi secţiune s = 2,5 mm2, este alimentat de la tablou cu o tensiune U = 230V. Circuitul alimentează un receptor şi prin el circulă un curent I = 5A.

Să se determine:

 1. rezistenţa electrică R a circuitului;
 2. puterea P a receptorului pe care îl alimentează;
 3. energia electrică pe care o consumă receptorul într-o perioadă de timp  t=20 minute.

 1. Într-un circuit cu tensiunea  U = 230 V în care sunt alimentate în serie o rezistenţă R = 40 Ω şi o bobină cu rezistenţă neglijabilă şi cu o reactanţă  X = 30  Ω se montează un ampermetru şi un cosfimetru. Să se determine indicaţiile aparatelor de măsură şi tensiunile la bornele rezistenţei, respectiv la bornele bobinei.