Acte si proceduri necesare alimentarii cu energie electrica

1.RACORDAREA LA RETELE ELECTRICE

1.1 SOLICITANTII DE RACORDARI LA RETELELE ELECTRICE SE ADRESEAZA OPERATORULUI DE RETEA IN ORICARE DIN URMATOARELE SITUATII:

 • aparitia unui utilizator nou , definitiv sau temporar
 • dezvoltarea unui utilizator existent
 • separarea unui subutilizator de instalatiile unui utilizator , in vederea racordarii directe la reteaua electrica
 • modificarea unor elemente de natura tehnica fata de situatia initiala cu sau fara depasirea puterii aprobate pentru acel loc de consum
 • modificarea unor elemente de natura administrativa fata de situatia initiala fara depasirea puterii aprobate pentru acel loc de consum

2. DOCUMENTE NECESARE RACORDARII LA RETEAUA DE ENERGIE ELECTRICA

 • Cerere de racordare-intocmita de catre solicitant si depusa la Sucursala de Distributie Energie Electrica din zona respectiva (SDEE)
 • Fisa de Solutie –emisa de catre SDEE
 • Aviz Tehnic de Racordare-emisa de catre SDEE
 • Contract de Furnizare a energiei electrice-incheiat intre consumator si operatorul de retea electrica

3.DEFINITII

 • CERERE DE RACORDARE – Document prin care se solicita accesul la reteaua electrica si emiterea avizului tehnic de racordare
 • FISA DE SOLUTIE – Documentatie tehnica in care operatorul de retea electrica stabileste solutia de racordare a unui utilizator cand aceasta este unica si evidenta si care contine un minim de elemente si date ale retelei si utilizatorului , prin care se justifica solutia propusa
 • AVIZ TEHNIC DE RACORDARE – Aviz scris valabil numai pentru un anumit amplasament , care se emite de catre operatorul de retea, la cererea unui utilizator , asupra conditiilor si posibilitatilor de racordare la reteaua electrica pentru satisfacerea cerintelor utilizatorului precizate la solicitarea avizului
 • TARIF DE EMITERE A AVIZULUI TEHNIC DE RACORDARE – Tarif reglementat care reprezinta cheltuiala medie efectuata de catre operatorul de retea pentru emiterea unui Aviz Tehnic de Racordare, stabilita pe baza de deviz
 • STUDIU DE SOLUTIE – Documentatie tehnico-economica in care, pe baza datelor si cerintelor unui utilizator si a caracteristicilor retelei ,se stabilesc ,se analizeaza si se propun variante rationale ,posibile tehnic si fezabile economic pentru solutii de racordare la retea a instalatiei utilizatorului.
 • MICI CONSUMATORI – Consumatori cu puteri contractate (pentru consumatorii noi –puterile maxime simultan absorbite , solicitate prin cererea de aviz tehnic de racordare ) de 100kW sau mai mici pe loc de consum, cu exceptia consumatorilor casnici .
 • MARI CONSUMATORI – Consumatori cu puteri contractate (pentru consumatorii noi –puterile maxime simultan absorbite , solicitate prin cererea de aviz tehnic de racordare ) de peste 100kW pe loc de consum.
 • CONSUMATOR CASNIC – Consumator care utilizeaza energie electrica in exclusivitate in scopuri casnice . Receptoarele electrocasnice cuprind totalitatea bunurilor de larg consum destinate uzului propriu si alimentate cu energie electrica la tensiunea de 230/400V.
 • PUTERE APROBATA – Puterea activa (aparenta) maxima pe care utilizatorul o poate simultan absorbi sau evacua prin instalatia de racordare la reteaua electrica pentru care se emite avizul tehnic de racordare. Se trece in avizul tehnic de racordare si este puterea luata in considerare la dimensionarea instalatiei de racordare a utilizatorului respectiv si la rezervarea de capacitate in reteaua electrica.
 • PUTERE INSTALATA  -Puterea activa nominala care este trecuta in documentatia tehnica a produsului care functioneaza pe baza de energie electrica sau este inscrisa pe acel produs.
 • PUTERE INSTALATA TOTAL – Suma a puterilor instalate ale tuturor receptoarelor /grupurilor pentru un loc de consum/producere
 • RACORD – Instalatie de racordare la medie si inalta tensiune
 • BRANSAMENT – Instalatie de racordare la joasa tensiune

4.PROCEDURI

4.1 CONSUMATORI CASNICI

 • Intocmire cerere de racordare la reteaua electrica de catre solicitant (posibilitatea de a apela la consultant de specialitate atestat) si depunere la sediul operatorului de retea
 • In urma cererii de racordare, compartimentul specializat din cadrul operatorului de retea ,este obligat conform normelor ANRE( Agentia Nationala de Reglementari Energetice) sa emita Fisa de Solutie in maxim 30 zile de la data inregistrarii cererii de racordare sau sa trimita raspuns la cerere.
 • In cazul in care Fisa de Solutie stipuleaza obtinerea Autorizatiei de Construire obtinerea acesteia cade in sarcina solicitantului.
 • Solicitantului i se va pune la dispozitie informatii referitoare la firmele atestate de ANRE care au dreptul sa execute lucrarile de racordare la retea de joasa tensiune.
 • Solicitantul va lua legatura cu una sau mai multe firme in vederea cererii de oferte pentru realizarea bransamentului, conform Fisei de Solutie.
 • Firma aleasa de solicitant, va depune oferta financiara la operatorul de retea.
 • Pe baza Fisei de Solutie si ofertei financiare ,operatorul de retea va emite ATR(aviz tehnic de racordare) in care se stipuleaza conditiile tehnice si economice de realizare a bransamentului electric.
 • Solicitantul va achita valoarea stipulata in ATR la caseria operatorului de retea, sau prin orice cale legala.
 • Executia lucrarilor propriu zise de catre firma acceptata de solicitant.
 • Semnarea de catre solicitant a contractului de furnizare a energiei electrice
 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor si de punere in functiune semnat de catre operatorul de retea si firma executanta

4.1.1. DOCUMENTE NECESARE

 • Cerere de racordare
 • Copie dupa CI a solicitantului
 • Copie dupa act de proprietate a imobilului
 • Plan de situatie
 • Plan de incadrare in zona (puse la dispozitie de solicitant)

4.2 MICI CONSUMATORI

 • Intocmire cerere de racordare la reteaua electrica de catre solicitant (posibilitatea de a apela la consultant de specialitate atestat) si depunere la sediul operatorului de retea
 • In urma cererii de racordare, compartimentul specializat din cadrul operatorului de retea ,este obligat conform normelor ANRE( Agentia Nationala de Reglementari Energetice) sa emita Fisa de Solutie in maxim 30 zile de la data inregistrarii cererii de racordare sau sa trimita raspuns la cerere.
 • In cazul in care Fisa de Solutie stipuleaza intocmirea unui proiect, el se va aviza in Comisia Tehnico-Economica a operatorului de retea.Solicitantului i se vor pune la dispozitie informatii referitoare la firmele atestate de ANRE care au dreptul sa execute proiecte si lucrari de racordare la retea
 • Solicitantul va lua legatura cu una sau mai multe firme in vederea cererii de oferte pentru realizarea proiectului si a racordului, conform Fisei de Solutie.
 • Realizare proiect faza SF si/sau PT si avizare in sedinta CTE a operatorului de retea, intocmire proiect faza PAC(Autorizatie de Construire)
 • Firma aleasa de solicitant, va depune oferta financiara pentru executie lucrari la operatorul de retea.
 • Pe baza proiectului si ofertei financiara ,operatorul de retea va emite ATR(aviz tehnic de racordare) in care se stipuleaza conditiile tehnice si economice de realizare a racordului la reteaua electrica.
 • Solicitantul va achita valoarea stipulata in ATR la caseria operatorului de retea, sau prin orice cale legala.
 • Solicitantul poate opta sa efectueze plata catre operatorul de retea, integral sau in doua transe (50%+50%).
 • Executia lucrarilor propriu zise de catre firma acceptata de solicitant.
 • Semnarea de catre solicitant a contractului de furnizare a energiei electrice
 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor si de punere in functiune semnat de catre operatorul de retea si firma executanta.

4.2.1. DOCUMENTE NECESARE

 • Cerere de racordare
 • Copie dupa CI sau/si Certificat de Inmatriculare persoane juridice
 • Certificat de Urbanism
 • Copie dupa act de proprietate a imobilului
 • Plan de situatie
 • Plan de incadrare in zona (puse la dispozitie de solicitant)
 • Autorizatie de Construire pentru racord electric.

4.3 MARI CONSUMATORI

 • Intocmire cerere de racordare la reteaua electrica de catre solicitant (posibilitatea de a apela la consultant de specialitate atestat) si depunere la sediul operatorului de retea
 • In urma cererii de racordare, compartimentul specializat din cadrul operatorului de retea ,este obligat conform normelor ANRE( Agentia Nationala de Reglementari Energetice) sa emita Fisa de Solutie in maxim 30 zile de la data inregistrarii cererii de racordare sau sa trimita raspuns la cerere.
 • In cazul in care Fisa de Solutie stipuleaza intocmirea unui proiect, el se va aviza in Comisia Tehnico-Economica a operatorului de retea.
 • Solicitantului i se va pune la dispozitie informatii referitoare la firmele atestate de ANRE care au dreptul sa execute proiecte si lucrari de racordare la retea
 • Solicitantul va lua legatura cu una sau mai multe firme in vederea cererii de oferte pentru realizarea proiectului si a racordului, conform Fisei de Solutie.
 • Realizare proiect faza SF si/sau PT si avizare in sedinta CTE a operatorului de retea, intocmire proiect faza PAC(Autorizatie de Construire)
 • Firma aleasa de solicitant, va depune oferta financiara pentru executie lucrari la operatorul de retea.
 • Pe baza proiectului si ofertei financiare ,operatorul de retea va emite ATR(aviz tehnic de racordare) in care se stipuleaza conditiile tehnice si economice de realizare a racordului la reteaua electrica.
 • Solicitantul va achita valoarea stipulata in ATR la casieria operatorului de retea, sau prin orice cale legala.
 • Solicitantul poate opta sa efectueze plata catre operatorul de retea, integral sau in doua transe (50%+50%).
 • Executia lucrarilor propriu zise de catre firma acceptata de solicitant.
 • Semnarea de catre solicitant a contractului de furnizare a energiei electrice
 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor si de punere in functiune semnat de catre operatorul de retea si firma executanta.

4.3.1. DOCUMENTE NECESARE

 • Cerere de racordare
 • Copie dupa CI sau/si Certificat de Inmatriculare persoane juridice
 • Certificat de Urbanism
 • Copie dupa act de proprietate a imobilului
 • Plan de situatie
 • Plan de incadrare in zona (puse la dispozitie de solicitant)
 • Autorizatie de Construire pentru racord electric.

1 Response

 1. 6 iulie 2023

  […] 8 ian. 2020 … separarea unui subutilizator de instalatiile unui utilizator , in vederea racordarii directe la reteaua electrica; modificarea unor elemente de … – http://www.baluna.ro […]

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.