Autorizare electrician ANRE – Aplicatii numerice Grad II A+B. 20 probleme

Aplicatii numerice, probleme pentru examenul de autorizare electrician ANRE. Contine Aplicatii numerice pentru Grad II A+B de pe site-ul ANRE date la sesiunile anterioare.


 1. Câtă energie electrică consumă o lampă cu incandescenţă alimentată la o tensiune de 230 v prin care trece un curent de 0,3 A dacă ea funcţionează timp de 15 minute.

 1. Un electromotor monofazat conectat la o reţea de curent alternativ cu U = 220 V consumă un curent I = 5 A şi funcţionează la un cosj = 0,85. Să se determine puterea activă consumată de electromotor.

 1. Un radiator electric având rezistenţa R = 20 W este străbătut de un curent I = 10 A şi funcţionează timp de două ore şi 45 de minute. Câtă energie consumă?
 2. Să se determine rezistenţa totală RT a unui circuit monofazat alimentând trei lămpi electrice conectate în paralel, având rezistenţele R1 = 100 Ω , R2 = 200 Ω , R3 = 300 Ω, dacă rezistenţa unui conductor al circuitului este R4 = 0,25 Ω.
 3. Un radiator electric având puterea P = 1800 W absoarbe un curent de 15 A. Să se determine rezistenţa electrică interioară a radiatorului.
 4. La un circuit de prize cu tensiunea U = 230 V sunt conectate un fier de călcat de Pfc = 690 W şi un reşou. Să se determine rezistenţa fierului de călcat şi separat rezistenţa reşoului, ştiind că cele două receptoare absorb un curent total It = 5 A.
 5. Să se determine pierderea de tensiune în volţi şi procente pentru o porţiune de circuit monofazat  având rezistenţa  de 0,5 W, prin care trece un curent de 8A, tensiunea de alimentare a circuitului fiind U = 230 V.
 6. Un circuit are trei derivaţii cu rezistenţele R1 = 30 Ω , R2 = 90 Ω , R3 = 45 Ω. Curentul în conductoarele de alimentare este I = 8 A. Să se determine tensiunea la bornele circuitului şi curentul din fiecare derivaţie.
 7. Un electromotor monofazat având randamentul h = 80% şi cosj = 0,89 este parcurs de un curent I = 18 A la o tensiune de U = 230 V. Să se determine puterea absorbită din reţea şi puterea utilă ale electromotorului, în kW şi CP.
 8. Un generator având la bornele sale tensiunea U = 230 V şi randamentul  h= 90 %, alimentează un circuit cu o rezistenţă R = 2,76 Ω. Să se determine puterea motorului care pune în mişcare rotorul generatorului. 

 

 1. Avem un transformator de forţă trifazat de putere Sn = 10 MVA; tensiunile nominale U1n = 20 kv şi U2n = 6,3 kv. Să se calculeze curentul nomimal primar şi respectiv curentul nominal secundar.
 2.   La temperatura mediului ambiant  t1 = 150 C, rezistenţa unui bobinaj  al unei maşini electrice este r1 = 40 Ω. După o funcţionare mai îndelungată, rezistenţa bobinajului creşte la valoarea R2 = 50 Ω. Să se calculeze temperatura t2 la care a ajuns bobinajul după funcţionare, ştiind că bobinajul este făcut din cupru cu coeficient de temperatură α = 0,004 .
 3. Un generator de curent alternativ alimentează cu energie electrică un circuit care are cosj = 0,83. Tensiunea la bornele generatorului este U = 240 V iar curentul în circuit I = 120 A. Să se determine puterile generate: aparentă, activă şi reactivă. 
 4.  Pe plăcuţa unui electromotor monofazat sunt trecute următoarele date:          Pn = 2 kw,  In = 5 A,   cos jn  = 0,8.   Să se determine tensiunea nominală la care lucrează acest electromotor.
 5. Un fier de călcat electric, alimentat la tensiunea de 230 V funcţionează un timp t = 2 ore şi 45 de minute, consumând în acest timp o energie W = 4,850 kWh. Să se calculeze rezistenţa electrică a acestui fier de călcat.
 6. Să se calculeze energia electrică activă totală consumată de următoarele receptoare electrice:

a) un electromotor de 2 CP care funcţionează un timp t1=60 minute;

b) o lampă având rezistenţa R = 200 W, prin care trece un curent I = 1 A şi funcţionează un timp t2 = 15 minute.

 1. Pe tabloul de distribuţie al unui consumator sunt montate : un voltmetru, un ampermetru şi un wattmetru, care indică: 220 V, 80 A şi respectiv 14,1 kW. Să se determine factorul de putere, impedanţa, rezistenţa activă şi reactanţa circuitului.
 2. Dintr-un circuit de tensiune U = 230 V se alimentează o lampă cu rezistenţa Rl = 529 Ω şi un fier de călcat electric cu rezistenţa Rfc =100 Ω. Să se determine energia electrică pe care o consumă cele două receptoare, ştiind că ele au funcţionat fără întrerupere timp de o oră şi 45 de minute. 
 3.  Ce curent maxim se absoarbe printr-un branşament monofazat de U = 230 V de către o instalaţie electrică dintr-o locuinţă în care sunt instalate : 5 lămpi de câte 100 W, un aparat TV de 30 W şi un frigider de 100 W ?

Se precizează că toate receptoarele se consideră rezistive (cosφ = 1).

 1. Să se determine:

a) rezistenţa electrică R a unui conductor de aluminiu cu ρ = 1/32 W mm2/m, cu lungimea l = 228 m şi diametrul d = 6 mm;

b) pierderea de energie electrică prin încălzire, dacă prin conductor trece un curent electric I = 50 A o perioadă de timp t = 10 ore.