Realizarea unei instalații electrice interioare

Înainte de începerea oricăror lucrări de instalații electrice interioare ( instalație nouă, mărire de instalație sau separare de instalație) , beneficiarul acestora este obligat să ceară în scris la furnizor, la rețeaua căruia se va racord instalația, aprobarea pentru începerea lucrării.

            Cererea se face prin intermediul electricianului autorizat care asigură proiectarea și execuția lucrării.

            Pentru instalațiile de alimentare, potrivit reglementărilor în materie, există unități de specialitate, atestate să execute asemenea lucrări. Atestarea în acest sens se face de ANRE.

            Ca urmare, instalațiile de alimentare și utilizare a energiei electrice se pot realiza fie de o unitate specializată, dacă aceasta este atestată și pentru instalații de alimentare, fie separat, întâi instalația de utilizare, și apoi instalația de alimentare.

Documentația tehnică ce trebuie întocmită și avizele necesare ce trebuie obținute de electricianul autorizat care execută sau conduce lucrarea se referă la cele patru faze principale prin care trece realizarea unei lucrări complete de alimentare și utilizare a energiei electrice și anume:

 • obținerea avizului de racordare;
 • cererea de executare a instalației de alimentare și utilizare;
 • proiectarea instalației de utilizare și alimentare;
 • executarea acestor instalații, recepția și punerea în funcțiune.

Consumatorii de energie electrică, cu excepția consumatorilor caznici, au obligația de a obține, înainte de a începe proiectarea instalației de utilizare, avizul de racordare de la furnizorul de energie electrica. Pentru consumatorii caznici, avizul de racordare se consideră obținut în momentul aprobării cererii de alimentare cu energie electrică.

Pentru obtinerea avizului de racordare, electricianul autorizat depune la furnizor o cerere si un desen de amplasament al instalatiei de utilizare , din care sa rezulte:

 • adresa viitorului consumator;
 • puterea totală instalată;
 • puterea maximă absorbită;
 • tensiunea de utilizare;
 • factorul de putere;
 • regimul de lucru (număr de schimburi);
 • consumul lunar apreciat de energie electrică.

Pe baza acestor date și ținând seama de posibilitățile existente, furnizorul, prin avizul de racordare, stabilește soluția de alimentare și precizează punctul de racordare a noii instalații din rețeaua de distribuție.

            Dupa obtinerea avizului de racordare, se depune la furnizor cererea de executare a instalatiilor de alimentare si de utilizare.

            Furnizarea energiei electrice se face numai dupa incheierea de catre beneficiar a unui contract de furnizare a energiei electrice cu S.C Electrica SA.

2. Domeniu de aplicare

Dosarul definitiv al instalatiei va cuprinde:

 • cererea pentru executarea instalației;
 • declarația executantului, din care să rezulte ca instalația corespunde normativelor, prescripțiilor și reglementărilor în vigoare;
 • planul de situație al imobilului, cu orientarea față de stradă și destinația fiecărei încăperi;
 • schița de instalație cu traseul circuitelor, cu indicarea locurilor de lampă, a intrerupătoarelor, a prizelor, precum și poziția tabloului de distribuție;
 • schema de distribuție, cu secțiunea conductoarelor electrice la plecarea din tabloul de distribuție.

Modul de racordare la rețeaua de energie electrică se stabilește de către furnizor.

La consumatorii alimentați direct din rețeaua furnizorului, instalațiile se execută cu distribuție monofazată pentru valori ale curenților de până la 30 A și cu distribuție trifazata pentru curenti peste 30A. Transformatoarele de sudura sau alte receptoare monofazate cu valori ale curentilor peste 30 A pot fi alimentate monofazat numai cu aprobarea furnizorului.

            Amplasarea contoarelor de energie electrica trebuie sa permita inregistrarea si citirea consumului, fara ca aceasta sa fie conditionata de prezenta sau acceptul abonatului.

            Repartizarea pe faze respectiv pe circuitele de alimentare a receptoarelor electrice trebuie sa se faca astfel incat sa se asigure o incarcare cat mai echilibrata a acestora.

            Conductoarele, barele, tuburile, se pot dispune pe trasee comune cu traseele altor instalatii cu conditia ca instalatia electrica sa fie dispusa: deasupra conductelor de apa, de canalizare si de gaze petroliare lichefiate, sub conductele de gaze naturale si sub conducte calde ( cu temperatura peste 40 grade).

            Trebuie evitata amplasarea instalatiilor electrice pe trasee comune cu acelea ale altor instalatii sau utilaje care ar putea sa le pericliteze in functionare normala sau in caz de avarie.

            Montarea pe materiale combustibile a conductoarelor electrice cu izolatie normala , a cablurilor fara incalzire la propagarea flacarii, a tuburilor din materiale plastice, a aparatelor si echipamentelor electrice cu grad de protectie inferior IP 54, se face interpunand materiale incombustibile intre acestea si materialul combustibil sau elemente de distantare:

 • straturi de tencuiala de minmim 1 cm grosime sau placi din materiale electroizolante incombustibile cu grosime de minim 0,5 cm , cu o latime care depaseste cu cel putin 3 cm pe toate laturile elementul de instalatie electrica;
 • elemente de sustinere din materiale incombustibile ( de exemplu console metalice) care distanteaza elementele instalatiei electrice cu cel putin 3 cm fata de elementul combustibil.

            Masurile pentru evitarea contactului direct cu materialul combustibil se aplica atat la montarea aparenta cat si la montarea sub tencuiala a elementelor instalatiilor electrice.

3.Elemente constructive ale instalatiei electrice interioare

            Se recomanda ca tuburile sa fie montate pe suprafetele interioare ale peretilor, evitandu-se traseele pe suprafetele exterioare ale cladirii. Se admite montarea ingropata a tuburilor in izolatia teraselor sau acoperisurilor, cu conditia ca dozele sa fie montate in interiorul cladirii.

            Se interzice taierea de santuri sau goluri in stalpi sau grinzi de beton armat , in general, in elementele de rezistenta ale constructiilor, in scopul montarii ingropate a tuburilor. In incaperile de bai si bucatarii se recomanda sa nu se instaleze doze. Nu se admite trecerea prin aceste incaperi cu circuite care servesc pentru alimentarea receptoarelor din alte incaperi.

            Prizele se vor monta la inaltimea de peste 0,10 m , masurate de la axul lor pana la nivelul pardoselii finite.

            In incaperile unde se gasesc numai lavoare si grupuri sanitare, fara dusuri, se  admite montarea  intrerupatoarelor. Se interzice montarea prizelor in astfel de incaperi , cu exceptia prizelor speciale pentru masini de ras.

            In bucatarii se admite montarea intrerupatoarelor, precum si a prizelor cu contact de protectie.

            Legaturile electrice intre conductoarele izolate pentru imbinari sau derivatii se face numai in accesorii special prevazute in acest scop ( doze, cutii de legatura).

            Se interzice executarea legaturilor electrice in interiorul tuburilor sau tevilor de protectie, plintelor, golurilor din elementele de constructie si trecerilor prin elementele de constructie.

            Legaturile conductoarelor izolate se acopera cu material electroizolant ( de exemplu tub de varnis , banda izolanta, capsule izolante) care trebuie sa asigure legaturilor acelasi nivel de izolatie ca si al conductoarelor.

            Legaturile prin imbinari sau derivatiile intre conductoarele de cupru se face prin rasucire si matisare, prin cleme speciale , sau prin presare cu scule si accesorii corespunzatoare. Legaturile prin imbinari sau derivatii intre conductoare de aluminiu se fac prin cleme speciale ( cu suprafete de strangere striate si elemente elastice) prin presare cu scule adecvate si elemente de racord speciale, prin metelizare asociata cu lipire sau prin sudura.

Inainte de executarea legaturii, capetele conductoarelor de aluminiu se curata de oxizi. Face exceptie legatura executata prin presare, care nu necesita o astfel de pregatire. Se interzice executarea legaturilor electrice la conductoare de aluminiu prin simpla rasucire.

            Legaturile intre conductoare de cupru si aluminiu se fac prin cleme speciale (cupal) metalizare asociata cu lipire sau prin presare.

            Legarea conductoarelor la aparate, echipamente, masini, elemente metalice, se face prin strangere mecanica cu suruburi, in cazul conductoarelor cu sectiuni mai mici sau egale cu 10 mmp si direct sau prin intermediul papucilor sau al elementelor speciale , in cazul conductoarelor cu sectiuni egale sau mai mari de 16 mmp. La conductoarele care se leaga de elemente mobile, legaturile se prevad cu elemente elestice sau suprafete striate.

            Se folosesc urmatoarele culori de marcare a conductoarelor electrice izolate si cabluri de curent alternativ:

 • verde/galben , pentru conductoare de protectie;
 • albastru deschis pentru conductor neutru;
 • alb sau cenusiu deschis pentru conductoare mediane sau neutre;
 • alte culori decat cele de mai sus pentru conductoare de faza sau pol.

            Conductoarele electrice care apartin acelueasi circuit electric , inclusiv conductorul de protectie, trebuie instalate in acelasi elememt de protectie ( tub, gol de plinta,profil, gol de element de constructie).

            Conductoarele electrice care apartin mai multor circuite electrice pot fi instalate in acelsi element de protectie sau gol , daca sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii:

 • toate conductoarele sunt izolate pentru aceeasi tensiune;
 • intre sectiunile conductoarelor este o diferenta de cel mult 3 trepte;
 • fiecare circuit este protejat impotriva scurtcircuitelor;
 • toate circuitele au in comun acelasi aparat general de comanda si protectie, fara intermediul unui transformator;

            Pot fi instalate in acelasi element de protectie sau gol, conductoarele electrice cu aceleasi functiuni sau cu functiuni diferite care deservesc acelasi aparat, receptor sau echipament electric numai daca sunt indeplinite simultan urmatorele conditii:

 • intre circuite nu pot aparea influiente;
 • conductoarele lor sunt izolate pentru aceleasi tensiuni;
 • fiecare circuit este protejat separat impotriva supracurentilor.

            Tragerea conductorelor in tuburi se executa dupa montarea tuburilor, respectiv a plintelor , dupa uscarea tencuielii, daca  acestea au fost montate ingropat. Tuburile si tevile se instaleaza pe trasee verticale sau orizontale. Exceptii se admit numai in cazurile in care, justificat, astfel de trasee nu pot fi realizate (de exemplu casa scarii).

Se admit trasee oblice (pe drumul cel mai scurt  si in cazul tuburilor montate pe plansee sau inglobate in beton precum si la traseele golurilor din plansee si din panouri din beton. Se admit trasee oblice si in cazul planseelor din lemn, dar cu utilizarea obligatorie a tuburilor metalice pozate aparent.

            Imbinarea si curbarea tuburilor si tevilor precum si racordarea lor in doze, aparate, echipamente sau utilaje electrice se face cu accesorii corespunzatoare tipului respectiv de tub sau teava, folosindu-se cu prioritate accesorii prefabricate ( mufe, curbe).

Acestea se realizeaza si se instaleaza impreuna cu tubul sau teava, astfel incat sa asigure cel putin rezistenta mecanica, izolarea electrica , etansarea, rezistenta la coroziune, la caldura ca si tuburile sau tevile respective. Curbarea tuburilor se executa cu raza interioara de minim 5-6 ori din diametrul exterior  al tubului la montaj aparent si egala cu minim de 10 ori diametrul exterior al tubului la montaj ingropat.

            Legaturile sau derivatiile la conductoarele electrice montate in tuburi se fac in doze sau cutii de distributie. Dozele sau cutiile de distibutie se instaleaza cu prioritate pe suprafetele verticale ale elementelor de constructie.

Se interzice montarea dozelor pe pardoseala podurilor.  Ele se instaleaza in incaperile de la ultimul etaj al cladirii sau daca aceasta nu este posibil, pe peretii podurilor sau pe partile laterale ale grinzilor. Ramificarea din traseul principal se face folosind o doza in punctul de ramificatie. Doze de tragere a conductoarelor electrice in tuburi se prevad pe trasee drepte la distanta de maxim 25 m si pe trasee cu cel mult 3 curbe, la distanta de maxim 15m.

            Utilizarea plintelor, canalelor sau altor profile se recomanda indeosebi in cladiri care se renoveaza si in cladiri din elemente de constructie  in care executarea de santuri pentru montarea tuburilor sau conductoarelor este deficila sau trebuie evitata ( ex panouri mari din beton, pereti din ipsos, BCA, etc)

            In plinte, canale si alte profile similare se pot monta circuite de iluminat si de prize cat si circuite de curenti slabi ( radio, TV, telefonie, etc). In acest caz, circuitele de curenti slabi se vor poza in canale separate.

            Intrerupatoarele, comutatoarele si butoanele de lumina se monteaza numai pe conductorul de faza. Intrerupatoarele, comutatoarele si butoanele de lumina se monteaza la inaltimea de 0,6-1,5 m masurata de la axul aparatului pana la nivelul pardoselii finite. Intrerupatoarele si comutatoarele din circuitele electrice pentru alimentarea lampilor fluorescente se aleg pentru un curent nominal de minim 10A. In cazul in care circuitul alimenteaza un corp de iluminat cu o singura lampa fluorescenta se admit intrerupatoare cu un curent nominal de 6A.

            In incaperile de locuit se prevad in fiecare incapere cel putin doua prize.  In dependinte ( bucatarie, vestibul, culuar, boxa,) se prevad prize dupa necesitati. Este obligatorie folosirea prizelor cu contact de protectie in incaperi unde se folosesc calculatoare.

            Sigurantele fuzibile se folosesc numai calibrate si in executie inchisa. Se interzice folosirea sigurantelor ca aparate de conectare si deconectare. Tablourile de distributie pot fi in constructie inchisa sau in constructie deschisa. Ele se instaleaza astfel incat inaltimea laturii de sus a tabloului fata de pardoseala finita sa nu depaseasca 2, 3 m.

            Circuitele de iluminat trebuie sa fie distincte de circuitele de priza.

            Se admit doze comune pentru circuitele de iluminat si de prize, daca circuitele respective functioneaza la aceeasi tensiune.

            Stabilirea circuitelor de iluminat se face cu conditia de a nu depasi o putere instalata de 3kw pe un circuit monofazat si de 8kw pe un circuit trifazat. Fac exceptie circuitele de lumina din locuinte unde puterea instalata pe un circuit de iluminat poate fi:

 • 1,5 kw in cazul in care puterea instalata pe apartament este de 10kw;
 • 1kw in cazul in care pe apartament puterea instalata este de 6kw.

            In cladirile de locuit trebuie sa se prevada cel putin cate un loc de lampa in fiecare incapere de locuit si dependinta.

            Stabilirea numarului de prize in cladirile de locuit si social-culturale se face considerand o putere instalata de 2kw pe circuit. In locuinte, pentru receptoare cu puteri de maxim 2,5 kw (ex. masini de spalat, aparate de climatizare) se prevede cate un circuit de prize separat. Prizele dintr-o incapere de locuit vor fi toate cu sau fara contact de protectie.

            Alimentarea transformatorului de sonerie sau soneriei de 220 v se face dintr-un circuit de iluminat normal, dintr-un circuit de prize sau direct din tabloul de distributie.

            Conductorul de faza se leaga in dulia lampii la borna de interior iar conductorul neutru la borna conectata la partea filetata a duliei.

4. Fazele si operatiile tehnologice necesare la executarea lucrarii

 1. Pregatirea locului de munca:
 • studierea documentatiei de executie si confruntarea acesteia cu situatia din teren;
 • verificarea cantitativa si calitativa a materialelor ce urmeaza a fi utilizate;
 • verificarea calitativa si cantitativa a sculelor si dispozitivelor de lucru, a mijloacelor de protectie si echipamentului de lucru.
 1. Trasarea instalatiei electrice interioare

Trasarea instalatiei consta in insemnarea cu creta a traseului circuitelor de la tabloul de distributie la locurile de lampa si priza.

            Conform traseelor indicate in documentatia de executie se stabilesc locurile de montare a tabloului de distributie, a dozelor de ramificatie, si aparate, a prizelor si intrerupatoarelor, precum si a corpurilor de iluminat.

            In cazul cand din diferite motive nu se poate respecta  traseul indicat in proiect, se vor face modificarile necesare, cu respecterea prevederilor normativelor in vigoare.

 1. Montarea diblurilor  pentru montarea tuburilor.
 2. Executarea santurilor pentru montarea tuburilor.

Executarea santurilor se face pe cat posibil pe rosturile zidariei. Daca la executarea santurilor se intalnesc grinzi din materiale combustibile, acestea se vor proteja cu un strat de mortar gros de un 1cm sau cu fasii de tabla sau azbest , a caror latime sa depaseasca cu cel putin 3 cm diametrul exterior al tubului. Locasurile pentru dozele de ramificatie si pentru dozele de aparate vor avea adancimea corespunzatoare pentru a se putea monta capacele si aparatele la nivelul tencuielii

 1. Montarea tuburilor de protectie si a dozelor

Tuburile de protectie se pot monta aprent sau ingropat. Se instaleaza cate o doza la maxim 3 curbe, pentru conductoarele din cupru si cate o doza la maxim 2 curbe pentru conductoarele din aluminiu. Pe traseele in linie dreapta, la maxim 10m , se intercaleaza doze de trecere. Pe traseul orizontal, se prevede o usoara inclinatie de 0,5-1 % a tuburilor, pentru evitarea strangerii apei de condensatie in interiorul tuburilor.

 1. Montarea conductoarelor in tuburi

  Introducerea conductoarelor in tuburi se face numai dupa ce acestea au fost momtate si numai dupa ce tencuiala s-a uscat. In timpul uscarii tencuielii, capacele dozelor vor fi scoase.

 1. Montarea tabloului de distributie

Montarea tablourilor se face in vestiare, holuri, sau coridoare cu acces usor.

 1. Executarea legaturilor electrice

In dozele de derivatie si de aparat se lasa o rezerva de minim 70 mm capetele conductoarelor. La corpul de iluminat, se lasa la capat o rezerva de minim 150 mm.

      9.Montarea aparatelor de conectare

            Intrerupatoarele, comutatoarele, si butoanele de iluminat se monteaza numai pe conductoarele de faza.

    10.Montarea corpurilor de iluminat si instalarea lampilor electrice

            Lampile de orice fel se alimenteaza intre faza si nul. La contactul exterior al duliei se leaga conductorul de nul de lucru.

5. Scule si dispozitive de lucru, mijloace de protectie si echipamente de lucru           

            Pentru executarea unei instalatii electrice interioare sunt necesare urmatoarele scule:

 • ciocane diferite;
 • dalti diferite;
 • bormasina cu percutor;
 • polidisc;
 • trusa de scule ce cuprinde: surubelnite, chei, etc.
 • burghie diferite;
 • ampermetru;
 • voltmetru;

            Pentru evitarea accidentelor, muncitorii care executa instalatia electrica interioara trebuie sa poarte echipament de protectie, manusi electroizolante, cizme electroizolante si casca de protectie.

6. Materialele necesare efectuarii lucrarii

            Pentru executarea instalatiilor electrice interioare sunt necesare urmatoarele materiale:

 • conductore electrice;
 • doze de legatura si doze de aparate;
 • tuburi de protectie;
 • intrerupatoare;
 • corpuri de iluminat;
 • tablou de distibitie cu sigurante;
 • prize;

7. Alegerea conductoarelor pentru instalatii electrice interioare:

            In  functie de materialele utilizate, sectiunile minime pentru conductoarele electrice se aleg conform tabelului urmator:

Nr

Crt.

         Destinatia conductoruluiSectiuni minime (mm2)
cupruAluminiu
1.Pentru un singur loc de iluminat, conductor de faza12,5
2.Pentru o singura priza, conductor de faza1,52,5
3.Pentru circuite de iluminat, conductor de faza1,52,5
4.Pentru circuite de priza, conductor de faza2,54
5.Pentru circuite cu puteri intre 2-4,5 kw2,54
6.Pentru circuite ce alimenteaza firme cu lampi cu descarcari in gaze2,54
7.Pentru circuite monofazate, conductorul de nul de lucru va avea aceeasi sectiune cu conductorul de faza
8.Pentru coloane din cladiri de locuit,conductorul de protectie:

 • la coloane colective
 • la coloane individuale
6

4

9.Pentru circuite de aparate,conductorul de protectie2,5
10.Pentru coloane, intre tabloul principal si tabloul de distributie2,54
11.Pentru conductorul de legatura intre contor si tabloul de distributie66

8. Alegerea diametrului tubului pentru conductoare Fy si Afy

Sectiunea

Nominala a

Conductorului

(mm)

Numarul conductoarelor din tub
1234567
Diametrul nominal exterior al tubului (mm)
112121616161616
1,512121616162020
2,512161620202525
416162025252525
616162025252525
1016252532324040

9. Alegerea sigurantelor

Sectiunea conductoruluiCurenti nominali pentru sigurante (A)
 Conductoare electrice in tub(max.3 conductoare)Cabluri si cordoane cu mai multe conductoare in aerCabluri si cordoane cu un singur conductor in aer
Mm2CuAlCuAlCuAl
161010

1,5101020
2,51610202520
4201625203525
6252035255035
10352550356350

10. Verificarea si receptia instalatiilor electrice interioare

            La incheierea lucrarii, executantul va ferifica:

 • modul cum au fost respectate la lucrare prevederile proiectului de executie;
 • aspectul estetic al lucrarii;
 • calitatea legaturilor in doze, la aparate si tabloul de distributie;
 • modul de fixare a aparatelor si a lampilor;
 • modul de realizare si functionare corecta a instalatiei de protectie;
 • asigurarea rezistentei de izolatie a instalatiei;
 • modul de realizare a protectiei prin sigurante fuzibile, asigurandu-se selectictivitatea si sensibilitatea necesara.

Verificarea finala trebuie sa se faca cu deosebit spirit de raspundere, pentru a nu se strecura greseli , abateri sau omisiuni in executarea instalatiilor electrice. Uneori, aspecte chiar de detaliu, scapate la verificare, conduc la accidente sau greutati in exploatarea instalatiei.

Avand in vedere cele de mai sus, enumeram in continuare cateva operatiuni de detaliu. Astfel, se verifica daca tabloul de distributie corespunde din punct de vedere calitativ, daca elememtele de protectie sunt montate conform prescriptiilor, daca bornele de intrare si de iesire sunt protejate, daca nu sunt innadiri in spatele lor, sau plecari de circuite neasigurate.

            Se verifica daca s-au prevazut coloane corect dimensionate intre contor si tabloul general, si intre acesta si tablourile secundare.

Se verifica daca s-au montat pe tablourile de distributie sigurante regulamentare

pentru circuite , potrivit cu intensitatea de regim a conductoarelor, respectiv a receptoarelor.

            Se verifica daca numarul si sectiunea circuitelor corespund cu cele din proiect.

Se verifica daca nu s-au facut inadiri in tuburi sau intercalari de conductoare de slaba calitate sau de sectiuni diferite. De asemenea, se desfac capacele de la doze si se cerceteaza felul in care s-au facut legaturile. Se verifica daca s-au lasat in doze sau la locurile de lampa capetele de rezerva de lungimi corespunzatoare.

Se verifica daca nu s-au montat intrerupatoare sau prize in bai, si daca in bucatari s-au prevazut prize speciale corespunzatoare.

11. Dosarul necesar pentru bransarea la reteaua electrica

            Actele necesare unui dosar de bransare la reteaua de furnizare a energiei electrice sunt:

 1. Actele doveditoare ale proprietatii;
 2. Avizul de amplasament obtinut anterior, in baza certificatului de urbanism;
 3. Plan de situatie scara 1:500 cu viza “ vizat spre neschimbare”
 4. Autorizatie de constructie eliberata de Primaria unde se construieste locuita;
 5. Dosarul instalatiei interioare intocmit de o societate autorizata;
 6. Cerere tip pusa la dispozitie de SDE.

2 Responses

 1. costel chiriac spune:

  foarte interesant si la subiect profesional

 2. Albert M. spune:

  Un pic cam stufoasa documentatia

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.